Implementacija klimatskih i okolišnih rizika uposlovanje banaka

Seminaru je prisustvovalo 65 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora

108

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u utorak 17 maja u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst & Young uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu ESG Rizici i Kako ih Implementirati u Poslovanje Banaka kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim standardima u segmentu klimatskih i okolišnih rizika te pripremio za predstojeću primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.

Seminaru je prisustvovalo 65 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka,regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminarubili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young iz Srbije sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima održivog razvoja, klimatskih i okolišnih rizika, upravljanja rizicima,međunarodne regulative, finansijskog izvještavanja, revizije i računovodstva.

Imajući u vidu značaj teme za životnu sredinu pa posljedično i na bankarski sektor, UPRMBiH planira učestalo obrađivati temu upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) rizicima. Ključne oblasti koje su bile u fokusu ovog seminara su se odnosile na aktuelne klimatske i okolišne izazove, direktne i indirektne uticaje bankarskog sektora na ESG rizike, te pregled ključnih trendova ESG regulative.  Veći dio seminara, koji je bio od najvećeg interesa za učesnike, je bila prezentacija kako u praksi implementirati sistemski pristup ESG rizicima i prilikama. U narednom periodu poseban fokus treba staviti na inkorporaciju i usklađivanje ESG rizika kroz lokalni regulatorni okvir što je jedan od glavnih zaključaka današnje seminara“, izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

Ovo je prvi od dva planirana seminara kojeg naše Udruženje planira organizovati u ovoj godini na temu ESG rizika koji sve više postaju jedan od ključnih elemenata u poslovanju banaka širom svijeta pa tako i u našoj zemlji. Pored programa seminara kojeg ćemo implementirati tokom godine posebno bi željeli da najavimo drugi ciklus programa certifikacije rizik menadžera u skladu sa GARP Financial Risk and Regulation (FRR)metodologijom koji će UPRMBiH organizovati u drugoj polovini 2022 godine“, izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here