Administrativna olakšanja privrednicima, veće odgovornosti općinama

Prijedlog zakona o vodama KS

8
prijedlog zakona
Vlada Kantona Sarajevo je na redovnoj sjednici koja se održala u četvrtak, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama Kantona Sarajevo, a već na jednoj od narednih sjednica Skupštine KS ovaj Prijedlog bit će dat na razmatranje i donošenje skupštinskim zastupnicima i zastupnicama.

Po riječima ministra privrede KS Adnana Delića, Zakon o vodama Kantona Sarajevo je jedan od bitnijih zakona u ovom resoru, jer se tiče prirodnog resursa kojeg je neophodno zaštiti i njime strateški i odgovorno upravljati.

Ministar je podsjetio da je Zakon o vodama donesen prije 12 godina. Analizom primjene postojećeg zakona ustanovljena je potreba da se postojeći zakon podvrgne neophodnim izmjenama i dopunama kojima se upravo nastoji unaprijediti oblast upravljanja vodama i vodnim resursima koji su u nadležnosti Kantona Sarajevo.

“Cilj je integrirati procese upravljanja vodom i vodnim resursima, a tu prije svega podrazumijevamo uključivanje u proces upravljanja svih zainteresiranih subjekata, među kojima veliki značaj imaju općine kojima će se, ovim izmjenama zakona, prenijeti dio nadležnosti za izdavanje vodnih akata. Time će se povećati i njihov udio u odgovornosti prilikom donošenja odluka za izdavanje vodnih akata“, pojasnio je ministar Delić.

Dodao je da će ove izmjene značiti i smanjenje administrativnih procedura, odnosno jednostavniji proces pribavljanja vodnih akata potrebnih za dozvolu gradnje, kako pravnim, tako i fizičkim licima, obzirom da će se, kako je kazao, nadležnosti podijeliti na niže nivoe upravljanja, te smanjiti obim predmeta u Ministarstvu privrede. Reducirat će se i period čekanja na dozvole što će uveliko utjecati na ubrzanje procedura neophodnih u oblasti građevinske industrije.

Ovim Prijedlogom predviđene su i izmjene koje se odnose na utvrđivanje principa upravljanja i raspodjele sredstava prikupljenih po osnovu izdavanja vodnih akata u nadležnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

“Bitna izmjena u ovom Prijedlogu zakona odnosi se na ravnopravniju raspodjelu sredstava prikupljenih od izdavanja vodnih akata u nadležnosti Ministarstva privrede. Ranijim zakonskim rješenjem sredstva prikupljena po ovom osnovu dijelila su se između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede u odnosu 75 posto naprema 25 posto, odnosno ta sredstva su išla KJP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo, a znatno manji dio za uređenje riječnih korita. Obzirom na klimatske promjene i posljedice koje nastaju zbog obimnih padavina na lokalitetima neuređenih riječnih korita, ovim izmjenama predviđa se da Vlada Kantona Sarajevo vrši razdjelu sredstava i da se za uređenje riječnih korita izdvajaju veći iznosi kako bi se sanirale i prevenirale štete nastale usljed vremenskih neprilika, ali i štete nastale zbog neodgovornog ponašanja koje prije svega podrazumijeva odlaganje građevinskog i drugih vrsta otpada u blizini riječnih korita ili čak i u sama riječna korita“, pojasnio je ministar  Delić.

U odnosu na prethodno zakonsko rješenje, novo rješenje podrazumijeva i regulisanje lokalnih vodovodnih sistema koji do sada nisu bili u sistemu upravljanja, kao i propisivanje obavezne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće od strane ovlaštenih laboratorija i institucija što će svakako utjecati na kvalitet vode, a samim tim i na kvalitet općeg zdravlja u Kantonu Sarajevo. Novina je i rješavanje upravljanja akumulacijama koje nisu prevashodno namijenjene vodosnabdijevanju. Ovo rješenje zasniva se na principu opće nužnosti, a podrazumijeva da će se, u nedostatku vode za piće ili za potrebe protivpožarne zaštite, ove akumulacije prioritetno koristiti za vodosnabdijevanje stanovništva i protivpožarnu zaštitu, pa tek onda za druge namjene.

IZVORAkta.ba
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here