EIB će dati 20 miliona eura Intesa Sanpaolo Banci za poboljšanje pozitivnog društvenog uticaja MSP u BiH

Ovaj inovativni zajam uključuje mehanizam finansijskog usmjeravanja zasnovan na učinku za kompanije koje ispunjavaju specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za žene, mlade i ugrožene grupe

71

U okviru svoje nove filijale EIB Global, Evropska Investiciona Banka (EIB), Banka Evropske unije, potpisala je zajam od 20 miliona eura sa Intesa Sanpaolo Bankom BiH s ciljem podsticanja zapošljavanja mladih, rodne ravnopravnosti i društveno inkluzivne prakse među malim i srednjim preduzećima i preduzećima sa srednjim kapitalom. Ova sredstva će omogućiti Intesa Sanpaolo Banci BiH da dalje pozajmljuje lokalnim kompanijama koje se obavezuju da će poboljšati društveni uticaj svog poslovanja i stvoriti dugoročne prilike za liderstvo i zapošljavanje za žene, mlade ljude i segmente stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak u tržište rada.

Ovaj inovativni zajam uključuje mehanizam finansijskog usmjeravanja zasnovan na učinku za kompanije koje ispunjavaju specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za žene, mlade i ugrožene grupe (npr. osobe s invaliditetom, izbjeglice, itd.). U okviru ove šeme podsticaja, prilagođeni ciljevi društvenog uticaja biće dogovoreni sa svakom kompanijom koja ima koristi od finansiranja EIB-a, a finansijsko usmjeravanje razmjerno nivou ostvarenog društvenog uticaja biće raspoređeno onima koji ispune te ciljeve.

Potpredsjednica EIB-a odgovorna za zapadni Balkan, Lilyana Pavlova je ovom prilikom rekla: „Ovaj novi finansijski proizvod je još jedan dokaz trajne podrške EIB-a ekonomskom oporavku zemlje i održivom rastu na putu evropskih integracija. Oduševljeni smo što smo još jednom udružili snage sa našim dugogodišnjim partnerom Intesa Sanpaolo Bankom kako bismo ne samo povećali pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća i srednje kapitalne kompanije u BiH, već i da to učinimo uz jačanje liderstva i kvalitetnih mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i ranjive grupe. Pod Timom Evropa i našom novom globalnom podružnicom EIB-a, EIB se raduje omogućavanju ekonomske transformacije za inkluzivniju, zelenu i održiviju budućnost”.

Marco Elio Rottigni, direktor Sektora međunarodnih banaka podružnica Intesa Sanpaolo, kazao je da Grupa ima za cilj da bude prva po uticaju bankarstva širom svijeta.

“Kao takvi, mi smo aktivni u pružanju opipljivog društvenog doprinosa zajednicama u smislu socijalne uključenosti, kao i u životnoj sredini, kulturi, obrazovanju i inovacijama. Zahvaljujući širokoj i dugogodišnjoj saradnji sa jednom istaknutom finansijskom institucijom kao što je Evropska investiciona banka, postigli smo cilj da budemo prvi u ponudi ove vrste sredstava u zemlji preko naše podružnice Intesa Sanpaolo Banke Bosne i Hercegovine”, dodao Rottigini.

Marco Trevisan, generalni direktor Intesa Sanpaolo Banke BiH izrazio je zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa EIB-om, naglašavajući da je potpisana  revolucionarna kreditna linija koja će omogućiti socijalno uključivanje za lokalna mala i srednja preduzeća, srednje kapitalne kompanije i socijalna preduzeća.

“Naša banka će biti prva u Bosni i Hercegovini koja će uvesti ovaj novi mehanizam za podršku potrebama naših klijenata i sigurni smo da će od toga imati široku korist”, zaključio je Trevisan.

Mehanizam finansijskog usmjeravanja bit će finansiran grantom od 3,3 miliona eura koji se obezbjeđuje u okviru EIB-ovog Fonda za inicijativu za ekonomsku otpornost (ERI), s ciljem poticanja otvaranja radnih mjesta i održivog i inkluzivnog rasta privatnog sektora. Sveobuhvatan program tehničke pomoći će biti osiguran za podršku implementaciji projekta i postizanju ciljeva društvenog uticaja od strane malih i srednjih preduzeća i kompanija srednjeg kapitala u BiH.

Ovo će biti šesta saradnja EIB-a i Intesa Sanpaolo Banke BiH u podršci privatnom sektoru u BiH koja je do sada rezultirala isplatom preko 238 miliona eura i podrškom za 339 kompanija. Do danas, EIB je osigurala 860 miliona eura privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, što je pomoglo u održavanju blizu 100 000 radnih mjesta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here