EU obezbijedila modernu informatičku opremu za federalne poljoprivredne i fitosanitarne inspektore

Ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.

3

Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila je informatičku opremu vrijednosti 30.000,00 eura, doniranu u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti. Shodno ciljevima podrške, informatička oprema (prijenosni i desktop računari, prijenosni i multifunkcionalni štampači) biti će dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i Bosanski Šamac, te federalnim poljoprivrednim inspektorima u uredima poljoprivredne inspekcije FUZIP u Mostaru i Sarajevu.

Mehmed Čeligija, glavni federalni poljoprivredni inspektor i koordinator projekta ispred FUZIP iskazao je zahvalnost međunarodnim donatorima i kancelariji Evropske unije u BiH, kao i Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH koja je koordinirala i artikulisala zahtjeve nadležnih entitetskih inspektorata i inspekcije Distrikta Brčko. Ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.

„Donacija moderne informatičke opreme i 10 vozila će omogućiti veću efikasnost i mobilnost federalnih fitosanitarnih inspektora u vršenju fitosanitarnog nadzora prekograničnog prometa roba, izdavanju fitostanitarnih certifikata za izvoz, te realizaciji komplementarnih obaveza fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora u unutrašnjem nadzoru primarne proizvodnje bilja i biljnih proizvoda i drugim aspektima osiguranja zaštite zdravlja bilja i domicilne primarne poljoprivredne proizvodnje. Kreiranje tehničkih preduvjeta za operativnije funkcionisanje inspekcija predstavlja i značajan iskorak ka usklađivanju sa standardima i principima Evropske unije. Naime, Bosni i Hercegovini predstoje konstantne obaveze praćenja i verifikacije statusa u domenu zdravlja bilja (pojava štetnih organizama) i mapiranja karakterističnih zona s ciljem sačinjavanja izvještaja prema Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization), po obavezama sadržanim u Međunarodnoj konvencija za zaštitu bilja (IPPC – International Plant Protection Convention), kao sastavnog dijela preuzetih obaveza vezanih za cjelokupni sistem sigurnosti hrane u BiH i njegove usklađenosti s pravnom stečevinom EU. Adekvatna institucionalna forma inspekcija, postupci nadzora harmonizovani s dobrim praksama u EU, validacija procesa u skladu sa standardima za provedbu inspekcijskih nadzora, ukratko – sistem usklađen sa sistemom EU, jesu glavni prioriteti za ostvarenje jednakog statusa domaće proizvodnje sa proizvodima iz uvoza i konkurentnosti na tržištu EU, SAD i trećih zemalja“, konstatovao je Čeligija.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here