Vlada TK usvojila smjernice za trogodišnje planiranje rada

Riječ je o osnovi za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definirani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera Tuzlanskog kantona i drugim relevantnim dokumentima.

7
?

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine.

Izrada smjernica proizilazi kao obaveza iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federaciji BiH i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH. Riječ je o osnovi za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definirani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera Tuzlanskog kantona i drugim relevantnim dokumentima.

Akcionim planom za realizaciju mjera i strateških projekata iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine obuhvaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 399.651.444 KM, od čega je 255.845.422 KM planirano budžetskih sredstava i 143.806.022 KM iz sredstava vanjskih izvora, koji primarno obuhvataju sredstva domaćih i međunarodnih donatora, ostala budžetska sredstva drugih nivoa vlasti te druge vanjske izvore. Za mjere i projekte planirane za realizaciju i doprinos ostvarenju strateškog cilja 1. je za period od 2021-2024. godine planirano je oko 158,7 miliona KM. Za razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora, u periodu od 2021.-2024. godine planirano je blizu 166 miliona KM budžetskih i vanbudžetskih sredstava. Konačno, za resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj za naredni period  planirano je ukupno blizu 75 miliona KM.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here