LANI U FBiH DODIJELJENO 289.203.200 KM DRŽAVNE PODRŠKE

Učestvovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu FBiH iznosi oko 1,29 posto.

4
close up sun flower coins in hand

Vlada FBiH je usvojila godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj podršci u FBiH za 2020. godinu.Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći, davaoci državne pomodi su BiH, FBiH, RS, BD BiH, kantonalne, gradske i općinske uprave putem ovIašenih pravnih osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnom pomoći. Korisnici državne pomoći su privredni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga.

Lani je državna pomoć dodijeljena u ukupnom iznosu od 289.203.200 KM, uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Učestvovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu FBiH iznosi oko 1,29 posto. To je 10,5 posto manje nego u 2019. godini, ali čak 94 posto više u odnosu na 2018. godinu.
Dodijeljena državna pomoć (bez poljoprivrede) za 2020. godinu lani je iznosila 177.233.815 KM.U 2020. godini dodijeljeno je 330.000 KM za promoviranje regionalnog razvoja. Horizontalna državna pomoć, odnosno za ekonomiju u 2020. godini je dodijeljena u visini od 23.388.502 KM, a vertikalna pomoć sektoru proizvodnje čelika iznosila je 61.760.004 KM.Državna pomoć male vrijednosti se dodijeljuje u iznosu do 200.000 eura po jednom korisniku, u toku tri fiskalne godine, a polazi od pretpostavke da taj iznos ne utiče na trgovinu, odnosno ne narušava ili ne prijeti da naruši tržišnu konkurenciju. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u 2020. godini u iznosu od 48.255.313 KM.

Oblik državne pomoći je i naknada za pružanje usluga od općeg ekonomskog interesa, odnosno od posebne važnosti za građane kojima se svim korisnicima /građanima osigurava usluga pod jednakim, stabilnim uvjetima, odnosno pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti, a koje se najčešće dodjeljuju u sektoru prometa, poštanskih i usluga električne energije i slično. Državna pomoć za ove usluge je u 2020. godini iznosila 43.500.000 KM.

Državna pomoć u sektoru poljoprivrede, za 2020. god. dodijeljena je u visini od 111.969.382 KM.

Ukupno dodijeljena državna pomoć kantonima (bez iznosa za poljoprivredu) za 2020. godinu iznosi 33.698.356 KM, a po federalnim ministarstvima 143.535.459 KM.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da izvještaj dostavi Vijeću za državnu podršku BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj podršci u BiH koje će biti dostavljeno Vijeću ministara BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here