Propusti u naplati PDV-a uvijek na štetu poreznih obveznika

Grupa računovođa obratila se dopisnom Redakciji Business Magazine ukazujući na određene neusaglašenosti u postupcima vezanim za naplatu poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini, a koje po pravilu idu na štetu poreznih obveznika.

29

Redakciji Business Magazine obratila se grupa računovođa koja je ukazala na određene neusaglašenosti u postupcima vezanim za naplatu poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini, a koje po pravilu idu na štetu poreznih obveznika.

Sporni datumi

„Ukoliko porezni obveznik izvrsi plaćanje PDV-a 10. u mjesecu za prethodni mjesec i taj isti dan sredstva se skinu sa računa poreznog obveznika, u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine smatraju da je došlo do kašnjenja plaćanja obaveze i da im stredstva nisu dostupna 10. u mjesecu. U Zakonu o PDV-u BiH jasno je navedeno do kada treba izvršiti plaćanje PDV-a, a ne kada UIOBiH sredstva od uplaćenog PDV-a trebaju biti dostupna. Kada se desi ovakva situaciju „sistem“, kako navode iz UIOBiH automatski obračuna pet posto prinudne naplate i zateznu kamatu, kao i prekršajne naloge za firmu i odgovorno lice u minimalnom iznosu od 300 KM za svaki prekršajni nalog. U konkretnom slučaju govorimo o dva prekršajna naloga od po 300 KM minimalno“, navodi se u dopisu dostavljenom našoj Redakciji.

Dalje posjećaju da se prilikom podnošenja elektronske PDV prijave samim unosom i potvrđivanjem na dokumentu generiše barcode tzv. DLN broj.

„Samim dodjeljivanjem ovog broja smatra se da se PDV prijava predala u zakonskom roku. Službenici UIOBiH koji rade na kontroli prijema i obrade PDV prijava kažu da nije podnesena prijava ako se pored DLN broja ne dodijeli i datum predaje. Iako se u sistemu vidi datum kada je predata, što vide i sami službenici, kao i porezni obveznici koji su predali prijavu, u UIO BiH smatraju da PDV prijava nije do kraja predata, jer nema datum. Ovakvo postupanje smatramo nekorektnim, jer se u sistemu vidi kada je PDV prijava podnesena, a ovaj „propust“ za sobom opet povlači dvije prekršajne prijave, kako je već navedeno ranije. Ovo važi čak i za PDV prijave koje se godinama predaju sa naznačenim iznosom od nula KM PDV, u slučajevima kada je PDV obveznik u procesu zatvaranja te nema nikakvog evidentiranog prometa“, navode računovođe.

Kreditiranje državnih institucija

Također, upozoravaju na činjenicu da je BIH zemlja sa najkraćim rokom plaćanja PDV-a. Poznato je da se u BiH PDV mora obračunati i platiti do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

„Rok za plaćanje PDV-a bi se morao produžiti za najmanje 10 dana od predaje PDV prijave, kako bi porezni obveznik mogao uticati na svoju likvidnost i osigurati usluge za plaćanje istog. Veliki problem i udar na likvidnost obveznika je i situacija koja je stalno prisutna, a to je da se npr. roba uveze početkom mjeseca, rok za plaćanje uvoznih dadžbina je osam dana od dana carinjenja, što znači da se do 10. u mjesecu mora platiti PDV po redovnom obračunu i PDV iz uvoza, a taj PDV se ne može koristiti kao porezni kredit za PDV prijavu koja se predaje. Ovakvim postupanjem, porezni obveznici se dovode u jako tešku situaciju“, ističe se u dopisu.

Podsjećaju da je u BiH naplata po osnovu izdatih faktura jedan od velikih problema, a sve državne institucije traže da ih porezni obveznici kreditiraju. „Zašto se ne uvedu kazne za neblagovremeno plaćanje faktura u obligacionom odnosu? Zašto država ne sankcionira klijente koji ne izvršavaju svoje obaveze pravovremeno? Zašto nema sankcija za UIOBiH ukoliko ne izvrši povrat poreznog kredita poreznom obvezniku u zakonskom roku?

U situacijama kada se desi da iz UIOBiH moraju vratiti novac PDV obvezniku, obavezno slijedi inspekcijska kontrola, koja traje danima i ne završava se dok inspektori ne utvrde dovoljno dodatnih obaveza, a sve s ciljem da se umanji povrat novca PDV obvezniku. U takvim slučajevima najčešće se traži „dlaka u jajetu“, jer rijetko ko od obveznika odluči ići na sudsko odlučivanje zbog sporih i tromih procesa koji ne odgađaju obavezu plaćanja dodatno utvrđenih obaveza u procesu kontrole“, upozoravaju računovođe

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here