ZIRAATBANK BH UZ KLIJENTE U DOBRIM I LOŠIM VREMENIMA

U veoma izazovnoj 2020. godini, prema podacima za treći kvartal prošle godine ZiraatBank BH zabilježila rast kreditnog portfolia od 7,9 posto i rast depozita od 8,6 posto. S druge strane, u periodu u kojem je profitabilnost banaka u sektoru bilježila pad od 39,8 posto, profitabilnost ove Banke porasla je za 25 posto. Predsjednik Uprave ZiraatBank BH Yusuf Dilaver za Business Magazine govori o izazovima poslovanja u vrijeme pandemije, podršci klijentima, ali i poslovnom ambijentu i mogućnostima njegovog unapređenja

308

ZiraatBank BH ove godine obilježava jubilej, 25 godina uspješnog rada i poslovanja na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine, na kojem igra izuzetno važnu ulogu, kako za privredu, tako i za stanovništvo naše zemlje. Odolijevajući brojnim izazovima koje je sa sobom donijela pandemija COVID-19 u ZiraatBank BH ostala je snažan oslonac privredi i građanima u vrlo složenim prilikama. Sa tom praksom namjeravaju nastaviti i u narednom periodu, kontinuiranim širenjem proizvoda i usluga za svoje klijente, a sve sa jednim ciljem – učiniti bankarske usluge dostupnijim i efikasnijim uz korištenje savremenih digitalnih rješenja. Sa predsjednikom Uprave ZiraatBank BH Yusufom Dilaverom razgovarali smo o izazovima poslovanja Banke u vrijeme pandemije, ostvarenim rezultatima, podršci klijentima, ali i poslovnom ambijentu, odnosno, onome što je potrebno uraditi kako bi se bankarski sektor u BiH mogao još snažnije razvijati i biti još snažnija podrška stanovništvu i privredi.

BM: Kriza uzrokovana pandemijom korona virusa na bankarski sektor BiH odrazila se prvenstveno u vidu značajnog smanjenja profita – kako na tom planu stoje stvari kada je riječ o ZiraatBank BH? Kakva je situacija sa ostalim parametrima poslovanja – aktivom, depozitima, kreditnom aktivnošću…?

DILAVER: Prošla, 2020. godina će ostati obilježena po borbi cijelog svijeta sa nevidljivim neprijateljem, koji je učinio da čitav svijet stane i načinima prevazilaženja ovog problema.

U startu su dobili na važnosti neki drugi prioriteti kao što je očuvanje zdravlja, povećane higijensko epidemiološke mjere, mjere za sigurnije poslovanje klijenata. Smanjena potražnja za kreditima, kao i oprezniji pristup riziku plasmana, moratorijum na kredite koji je našim sugrađanima i kompanijama omogućio odgodu u otplati kredita uticao je da profitabilnost banaka padne u drugi plan. Sve je to dovelo do pada finansijskog rezultata banaka u ovoj godini, koji je manji za 39,8 posto u odnosu na kraj III kvartala prošle godine.

Mi u ZiraatBank BiH možemo reći da smo sa svojim aktivnostima nastavili snažnim koracima naprijed. U prilog tome govore podaci za mjesec septembar 2020. godine koje objavila FBA. Naime, dok se u sektoru bilježi pad kreditnih aktivnosti u odnosu na 2019. godinu, ZiraatBank BH zabilježila rast kreditnog portfolia od 7,9 posto i rast depozita od 8,6 posto. S druge strane, u periodu u kojem je profitabilnost banaka u sektoru bilježila pad od 39,8 posto, profitabilnost naše Banke porasla je za 25 posto. To sve govori o povjerenju koje građani BiH imaju u ZiraatBank, a i želji i nastojanju naše Banke da budemo domaća banka na bh. tržištu.

BM: Kojim mehanizmima ste nastojali (i koliko ste u tome uspjeli) ublažiti negativni uticaj pandemije na poslovanje Banke?

DILAVER: Početkom godine, prije izbijanja pandemije, ekonomski izgledi su bili pozitivni. Međutim, pandemija je preokrenula taj trend, pa se sada zemlja suočava s najvećom recesijom nakon svjetske finansijske krize. Banke su prvenstveno bile fokusirane na održanje samoodrživosti, a tek onda da ostvare određenu profitabilnost.

Kako za banke, i za sve ostale učesnike je to bio šok u kojem su svi na svoj neplanirani način reagirali. Pored brige za zdravlje, stabilno poslovanje, bio je prisutan i strah koji se uvukao u sve pore života. Pandemija je donijela ubrzanu digitalizaciju u svim sferama naših života pa tako i u poslovnom.

Kvalitet usluga ZiraatBank BH, kao članice moćne Ziraat Grupacije iz Turske, ubrzano raste, naročito sa novim proizvodima uvedenim u posljednje dvije godine, jer su u skladu sa potrebama tržišta digitalizaciju postavili kao prioritetni cilj.

ZiraatBank BH je članica najveće finansijske Ziraat grupacije u Republici Turskoj i koristi širok izbor mogućnosti koje grupacija nudi, kako u bankarskim aktivnostima, tako i u tehnološkim investicijama. Ovom podrškom nastojimo donijeti kvalitetne i inovativne proizvode na tržište BiH i biti u korak sa vremenom koje dolazi. U proteklom periodu smo dosta radili na razvijanju alternativnih kanala plaćanja, kao što su real time transfer novca unutar Ziraat Finans grupacije uz jako niske troškove, a koji je od velike koristi za vanjsku trgovinu.

Naši POS uređaji svojim transakcijama na rate i mogućnošću dobijanja bonusa, pozitivno doprinose prometu naših klijenata.

Usavršili smo ZiraatBank BH Mobile aplikaciju za m-bankarstvo nove generacije, koju smo 2020. godine uveli za svoje klijente, fizička lica. Ista je postala jedan od naših proizvoda koji privlači najviše pažnje, posebno zbog svoje user-friendly strukture, sigurnosnih značajki i činjenica da je besplatna. Pomoću naše aplikacije za e-račune integrirane u ZiraatBankBH Mobile aplikaciju, računi BH Telecoma i JP Elektroprivrede mogu se automatski plaćati bez naknade, što naši klijenti često i preferiraju. S druge strane, naše e-banking i m-banking aplikacije nove generacije za naše kupce pravna lica, zavrjeđuju pozitivne reakcije naših klijenata, kako raznolikošću setova transakcija, tako i svojom jednostavnom i pouzdanom strukturom.

Još jedan od naših proizvoda za kojima je kod klijenata postojala najveća potražnja u 2020. godini su stambeni krediti koje nudimo na period i do 25 godina, sa fiksnim i promjenjivim kamatnim stopama, pri čemu iste počinju već od 2,49 posto.

Razvijanjem navedenih proizvoda, posebno u sferi digitalnog bankarstva, smo napravili dobar temelj za što bolju uslugu klijentima, kao i povećanje profitabilnosti u ovom segmentu poslovanja.

BM: U onim prvim danima korone, rekla bih, i iz vlastitog iskustva, da se ZiraatBank BH ponijela vrlo prijateljski prema klijentima, u smislu razumijevanja spram kompanija i njihovih obaveza. Šta je bilo razmišljanje Banke u tim trenucima?

DILAVER: Naš stav je da Banka mora biti uz svoje klijente kako u dobrim, tako i u lošim, nepredviđenim situacijama kao što je ova.

Kao ZiraatBank BH, mi vjerujemo da su pouzdane firme glavni stubovi ekonomije zemlje. Kao glavni akteri privrede, firme mogu doprinijeti razvoju privrednih aktivnosti sve dok efikasno i produktivno koriste izvore. Firme koje ne mogu  efikasno koristiti izvore, umjesto produktivnog imaju negativan uticaj na ekonomiju. Sa druge strane, visoka sposobnost otplate kredita plasiranih veoma pouzdanim firmama, ohrabruje banke u ovom području. Zbog toga su nam pouzdane firme od izuzetne važnosti.

Naša Banka je sa svojom visokom likvidnošću, snažnim kapitalom i visokim tehnološkim kapacitetom konkurentna u svim oblastima bankarskog sektora. Prioritet nam je da klijentima predočimo svoju snagu kao prednost i da im u ovim teškim situacijama pokušamo omogućiti što lakše poslovanje. Djelujemo ne kao strana već kao prava domaća banka ovog tržišta.

Imamo najkonkurentnije stope u sektoru za kratkoročne i dugoročne kredite koji se odobravaju bilo iz kreditnih linija Republike Turske, bilo iz ostalih izvora. Naša Banka klijente doživljava kao cjelinu, a ne kao korisnika jednog proizvoda te određuje cijene unutar ose ukupna efikasnost/troškovi. Procjena svakog klijenta se vrši pojedinačno, uzimajući u obzir njegov kredibilitet i ukupne prihode koje banci donosi te se na osnovu toga svakom klijentu nudi poseban paket. Kako bismo povećali značaj koji pridajemo velikim, pouzdanim firmama i unaprijedili nivo rada, pomenutim firmama smo posredstvom posebnih odjela specijaliziranih za rad sa pravnim licima započeli sa pružanjem usluga te se na osnovu potrebe i karakteristika firmi pronalaze custom-made rješenja. Na taj način smo ujedinili najviši nivo kvaliteta usluga i najpristupačnije cijene.

Vremena su teška, ali mi smo tu za sve ono što dolazi, i želimo biti puna podrška našim klijentima, želimo da tako vide našu Banku. Nadam se da uspijevamo u tome.

BM: Sada već cijela kriza traje i duže nego što je iko mogao pomisliti,
s obzirom na dužinu trajanja moratorija na otplatu kredita, hoće li on uticati na kreditinu politiku Banke u narednom kratkoročnom i srednjoročnom periodu u smislu visine kamatnih stopa i kriterijima za odobravanje kredita (posebno kada je riječ o kreditiranju realnog sektora, na koji je do sada u procentu od 80 posto bio usmjeren
Vaš kreditni portfolio)?

DILAVER: Vremena koja su pred nama ne može niko predvidjeti i sigurno je da nose određeno breme, koja će nam ova nastala situacija donijeti vrlo brzo. Prvenstvena uloga banaka je u njihovoj samoodrživosti tj. zaštiti depozita i kapitala vlasnika. Kako smo ranije naveli profitabilnost dolazi poslije, ali je isto tako bitna.

Možemo reći da su banke promptno reagirale na krizu i dale dovoljno vremena svima da je prevaziđu, ukoliko je to moguće. U narednom periodu od banaka se može očekivati da traže i nađu najbolje rješenje za svakog svog klijenta unutar realnih mogućnosti. Tu imamo pojačani aspekt rizika plasmana, a isto tako i potrebu banaka da nastave sa svojim profitima. Nerealno je očekivati veliku promjenu kamatnih stopa, jer kamate u BiH su na izuzetno niskoj razini i generalno ne stvaraju problem u poslovanju. Iako su moratorijumi sa početkom 2021. godine gotovi, banke će nastojati napraviti najpovoljniji okvir za svoje klijente u skladu sa mogućnostima.

Mi imamo planove da idemo dalje i da snažno podržavamo ekonomiju BiH, dajući svoj doprinos u vremenu kada je najteže. Trudıt ćemo se da svakı dobar projekat ne propustimo. Planiramo značajan kreditni rast i u izazovnoj 2021. godini. Mišljenja smo da je Regulator hitro djelujući poduzetim mjerama omogućio bankama da plasiraju na tržište veću likvidnost i ohrabrio bankarski sektor u kreditnim aktivnostima za podršku privredi, što je najznačajnija stavka na putu pokretanja ekonomskih aktivnosti.

BM: Da li je zbog opšte situacije došlo do promjene u organizaciji posla i ako jeste, kako se to odražava na klijente?

DILAVER: U proteklom periodu zdravlje naših uposlenika je bilo na prvom mjestu. Rad od kuće, sastanci u virtualnoj formi, web konferencije sa uposlenima, su neke stvari koje su postale dobroprihvaćene i uvidjeli smo da su neki procesi i tako održivi i uspješni. Nismo imali mnogo vremena za adaptaciju, usvojili smo te novitete i sada kažemo da može i tako. Novo vrijeme je donijelo svoja nova pravila koja smo morali usvojiti.

Klijentima smo nastojali omogućiti lakše poslovanje putem digitalnih kanala, uveli smo nova dodatna pravila higijensko epidemioloških mjera u poslovnicama, a sve u cilju zaštite zdravlja uposlenih i klijenata. Naša Banka je 2018. godine promjenom Uprave ušla u proces restrukturiranja, a najvažniji stup ovog procesa je digitalizacija i fokusiranje na upotrebu tehnologije u kreditnim procesima i platnim kanalima.

Naravno, kao i cijeli bankarski sektor, i mi osjećamo posljedice korona krize koje su brojne – od povećanje troškova zbog higijensko epidemioloških mjera do rada na daljinu.

Međutim, sa ponosom mogu istaknuti da smo zadržali naše klijente i što smo više mogli, našli adekvatan odgovor za njihove potrebe, dodatno ostvarili saradnju sa dosta novih reprezentativnih i kvalitetnih klijenata sa kojima smo ostvarili nove uspješne projekte. Jak, mlad i motivisan tim zaposlenika naše Banke je omogućio da budemo uspješni u tome.

BM: Šta bi država mogla i trebala poduzeti da bi Vašoj i ostalim bankama pomogla u prevazilaženju korona krize, istovremeno privredi i drugim korisnicima bankarskih usluga, olakšati pristup kreditnim sredstvima nužnim za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije?

DILAVER: Regulator je prepoznao potrebu tržišta i donio potrebne mjere koje su omogućile dodatni prostor privredi, bankama, relevantnim institucijama i ministarstvima za planiranje ostalih aktivnosti, koje će povećati šanse za ubrzani ekonomski oporavak.

Potrebno je da država, zajedno sa poslovnom zajednicom, olakša i unaprijedi okruženje za razvoj biznisa, ubrza procedure za osnivanje poslovnih subjekata, potrebno je poslati lijepu poruku investitorima. Treba kreirati okruženje za razvoj onih sektora za koje Bosna i Hercegovina ima prednosti u odnosu na zemlje okruženja.

Isto tako, finansijerima kao davaocima sredstava treba omogućiti bolje i lakše uslove poslovanja. Bankarski sektor u BiH se susreće sa problemima dugotrajnosti sudskih ovršnih postupaka, a time se utiče i na mogućnost naplate dospjelih novčanih potraživanja, što dovodi do nemogućnosti banaka da u očekivanom vremenu naplate svoja potraživanja. Zahvaljujući Udruženju banaka BiH koje apsorbira problematiku banaka, o ovoj temi je već pokrenuta incijativa prema regulatoru i institucijama BiH i smatram izuzetno bitnim i nadam se da će u budućnosti ovo pitanje biti riješeno.
U narednoj godini iznimno je važna podrška privatnom sektoru. Neophodno je uraditi sve kako bi se pokrenuo privatni sektor te vratilo povjerenje u ekonomski oporavak u narednoj godini. U svrhu ekonomskog napretka najznačajnije je podržati proizvodnju i investicione aktivnosti, te podržati sektore najviše pogođenih djelatnosti tokom pandemije. Sredstva ino kreditora je bitno usmjeriti u konkretne projekte i neophodne strukturne reforme, koje mogu dovesti do oporavka ekonomije. Potrebno je da preduzeća dobiju znatno veću subvenciju, tako da se cjelokupni iznos MMF-ovog kredita utroši za pomoć održanju privrede i privrednog sistema.

Država bi trebala prikupljena sredstva od akciza i putarine ulagati u cestogradnju i bolju infrastrukturu.

BM: Šta će biti u fokusu Vaše poslovne strategije u narednom periodu? Koliko će ona biti korigana usljed korona krize?

DILAVER: U ovoj krizi poslovni svijet, a i svi ostali smo naučili neke nove normalne stvari, kao što je razvoj digitalne tehnologije koja je postala ključni pokretač povezanosti, koji olakšava kontinuitet redovnog življenja i povezivanje ljudi više nego ikada ranije – kao što je rad na daljinu, dostave hrane i logistike online i beskontaktna plaćanja, učenje na daljinu i pristup kulturi i zabavi online putem. Svi smo postali svjesni velike važnosti digitalizacije i alternativnih kanala.

Nastavljamo raditi na digital onboard aplikacijama i alternativnim platnim sistemima.

Naša najvažnija konkurentska snaga leži u snazi Ziraat finansijske grupacije, čiji smo član. Značaj koji Ziraat finansijska grupacija pridaje Bosni i Hercegovini je to što je naša Banka druga po veličini uplaćenog kapitala. Pored trenutnog iznosa kapitala od 200 miliona KM, odlučeno je da se izvrši i dodatno povećanje od 40 miliona KM, a ta sredstva su već prebačena u Banku. Naš snažni kapital daje nam mogućnost i da ponudimo konkurentne cijene.

Ziraat finansijska grupacija je uvijek fokusirana na korporativni i SME segment i svoju strategiju rasta temelji na ovom segmentu. S druge strane, Turska je jedna od zemalja u čijem se bankarskom sektoru koriste najnaprednije tehnologije i koje imaju najsnažniju inovativnost. Uz znanje i iskustvo, tehnička znanja i sposobnosti Ziraat finansijske grupacije, naša matična banka je uvijek pionir u novim digitalnim proizvodima u Turskoj. Naša Banka donosi u Bosnu i Hercegovinu tehnološku snagu i iskustvo Ziraat finansijske grupacije. Pored našeg IT tima ovdje u Bosni i Hercegovini, postoji tehnološka firma koja za nas radi u Turskoj, što je jedna od naših najvažnijih konkurentskih prednosti. Kvalitet naših usluga ubrzano raste, a naročito sa našim novim proizvodima koji smo uveli i uvodimo u posljednje dvije godine. Međutim, tehnologije koje koristi naša matična banka u Republici Turskoj nekada zbog tehničkih nedostataka nismo u mogućnosti ovde implementirati.

Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja se nalazi na putu ka EU, mora biti spremna da odgovori na sve izazove koji na tom putu stoje. Između ostalog tu su poboljšanje upravljanja okolišem, razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, digitalizacija se povezuje s većom uspješnošću poduzeća u područjima produktivnosti, prakse upravljanja, inovacija, rasta i razvoja. Tehnološka dostignuća pokreću industrijski razvoj, a otvorenost prema digitalnoj transformaciji ima ključnu ulogu za brojna poduzeća, ako žele očuvati svoju konkurentnost.

U ovom teškom periodu pandemije COVID-19, postalo je jasno da digitalna transformacija nije samo poželjna, već i apsolutno neophodna za efikasan i funkcionalan javni sektor. Kriza je samo naglasila koliko važne i inkluzivne mogu biti digitalne tehnologije.

Mišljenja sam da je krucijalno napraviti određene reforme bh. javnog sektora na putu digitalizacije. Na taj način bi se omogućilo finansijskim institucijama da implementiraju svoja riješenja na ovom području. Konkretno, određene tehnologije i inovacije koje koristi naša matična banka u Republici Turskoj nekada iz tehničkih nedostataka nismo u mogućnosti ovde implementirati. Trenutno je aktuelan sistem FAST – slanje i primanje novca unutar zemlje bez IBAN broja, uz potrebne registracije računa klijenata. Uz dobru volju i želju da i BiH krene dobrim putem razvoja, vjerujem da će se neke stvari dosta promijeniti nabolje ovde.

Za nas je od velike važnosti saradnja između bh. i turskih firmi. Nastojimo da ovim klijentima budemo snažan partner. Naši proizvodi za koje vlada najveće interesovanje su upravo oni koji olakšavaju trgovinu te njeno finansiranje između BiH i Turske.

Uz kreditne/depozitne poslove koje nudimo komitentima po vrlo povoljnim uvjetima, svojim klijentima služimo brzinom i efikasnošću u vanjskotrgovinskim transakcijama zahvaljujući širokoj mreži korespondentnih banaka. Banka raspolaže sa širokom mrežom korespondetnih banaka koje joj omogućavaju obavljanje nesmetanog platnog prometa, a tu imamo i veliku pomoć naše matične banke koja svojim statusom velike značajne svjetske banke otvara put i našoj Banci pri redovnom poslovanju. U 2020. godini smo jasno uvidjeli značaj digitalizacije i sve njene prednosti koju sa sobom donosi. Banka uz pomoć know how resursa matične banke, kao i kvalitetnog kadra koji posjeduje, nastoji usavršiti proces digitalizacije procesa Banke i radi na projektima kojima bi omogućila klijentima efikasniju uslugu Počeli smo svojim klijentima nuditi i BANKKART, prvu karticu na tržištu BiH koja kombinuje kreditnu i debitnu karticu. U toku su naše aktivnosti na unapređenju kartice BANKKART, kako bismo istu učinili još atraktivnijom. U 2021. godini imat ćemo priliku vidjeti BANKKART sa mnogo dodatnih mogućnosti.

BM: Kakve ciljeve u društveno odgovornom poslovanju imate za narednu godinu hoće li i koliko i tu biti promjena?

DILAVER: Zahvaljujući našoj snažnoj strukturi kapitala i likvidnosti te podršci u vidu tehnologije i radne snage naše matične banke, u mogućnosti smo sa lakoćom realizirati sve svoje projekte.

Vjerujemo da će u 2021. godini uticaji pandemije COVID-19 početi da se smanjuju i da će se ekomija početi oporavljati. Ove godine proslavljamo 25 godina postojanja na području BiH. Ovu godinu ćemo nastojati obilježiti mnoštvom socijalnih, kulturnih i ekološko osviještenih aktivnosti, koje će doprinijeti boljem kvalitetu života građana BiH. Želimo biti više od banke ovom tržištu, da podržavamo i zajedno gradimo bolje sutra!

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here