Potpisan ugovor o izgradnji poddionice Sarajevske obilaznice vrijednosti 23,2 miliona KM

Također izgradnjom ove spojne saobraćajnice će se rasteretiti lokalna saobraćajnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

47

JP Autoceste FBiH i firma Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor o izgradnji poddionice Sarajevske obilaznice LOT 3B. Ugovor uključuje izvođenje radova na izgradnji gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća.

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara, a vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri trake fizički odvojene kolovozom. Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja. Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Inače ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskršće s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovo se vrate na Mostarsko raskršće pa kroz Vlakovo na autocestu.

Također izgradnjom ove spojne saobraćajnice će se rasteretiti lokalna saobraćajnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here