Prezentirana studija za uspostavu holdinga javnih komunalnih preduzeća u KS

Premijer Nenadić smatra da holding jeste rješenje, ali rješenje koje iziskuje relevantne informacije, određeni period i adekvatnu dinamiku.

26

U Vladi KS   održana je prezentacija “Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo” koja je naručena 2017. godine od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS.

Studiju je izradio konzorcij “Ekonomski fakultet u Sarajevo – Ekonomski institut Sarajevo i ENOVA Sarajevo” u kojem su učestvovali: prof. dr. Muamer Halilbašić, prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Sead Kreso, prof. dr. Veljko Trivun, prof. dr. Vedad Silajdžić i mr. Armin Avdić.

Nakon što je analizirano poslovanje komunalnih preduzeća i što je napravljena procjena potencijalnih ušteda, dostavljen je materijal Vladi Kantona Sarajevo. Materijal je sastavljen iz nekoliko dijelova: analiza stanja u sektoru komunalne privrede, detaljni pojedinačni izvještaji o svakom javnom komunalnom preduzeću.

Ova studija sadrži analizu trenutnog stanja u ovom sektoru, različite modele organizacije holdinga i prezentaciju iskustava drugih gradova, organizaciono-pravni aspekt uspostave holdinga komunalne privrede, ekonomsku opravdanost uspostave, kao i zaključke i preporuke sa akcionim planom.

Prilikom izrade studije posebna pažnja je adresirana na analizu pravnih dilema i pitanja koja se tiču javnih komunalnih preduzeća. Predstavljena su dva modela djelovanja, uzevši u obzir ekonomsku opravdanost uspostave holdinga.

Premijer Mario Nenadić, ali i ministrica pravde i uprave Mersa Kustura, su ukazali na to da je veoma važno što prije izvršiti reorganizaciju lokalne samouprave, a u skladu sa tim i podjelu nadležnosti u odnosu na Javna komunalna preduzeća, odnosno usluge koje pružaju.

“Kao pravnik smatram da je to jedno od najrelevantnijih pitanja u narednom periodu, te da se stoga mora izvršiti detaljna analiza. Skrećem pažnju na to da je sada važno oformiti tim pravnika, iskusnih ljudi u organizacijskom i legislativnom pogledu koji će načiniti kvalitetan prijedlog kako rad holdinga uskladiti sa principima funkcionisanja lokalne samouprave”, kazao je premijer Nenadić.

Osvrnuo se i na činjenicu da je bio ministar pravde i uprave KS u trenutku kada je ova studija naručena (2015-2018.), te da je i sam sudjelovao u tom procesu. Zbog toga, premijer Nenadić smatra da holding jeste rješenje, ali rješenje koje iziskuje relevantne informacije, određeni period i adekvatnu dinamiku.

“Uloženo je mnogo truda od strane agencije SERDA za izradu studije o društveno-ekonomskoj opravdanosti. Mišljenja sam da je iznimno važno izvršiti reorganizaciju javnih komunalnih preduzeća i poboljšati funkcionalnost rada, ali sam svjesna da su za to neophodne dobre pripreme. Da bi se desila reorganizacija moraju biti ostvareni preduslovi. Jedan od preduslova je finansijska stabilizacija svih sedam preduzeća da bi se donijela ispravna odluka o tome u kojem će se pravcu tačno krenuti. Da li će to biti uspostava holdinga ili neki drugi vid reorganizacije komunalnih preduzeća, znaćemo čim ostvarimo preduslove za to. Poboljšanja u upravljanju javnim preduzećima su obaveza”, obrazložila je ministrica Glamoč nakon prezentacije ove studije.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here