Ministarstvo privrede KS finansira projekte iz oblasti poljoprivrede  

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja i web stranici Kantona Sarajevo.

93
Poticaji za poljoprivredu

Ministarstvo privrede KS objavilo je javni poziv za finansiranje pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede na području Kantona Sarajevo. Maksimalan iznos sredstava za finansiranje po jednom kandidatu iznosi 15.000 KM. Ministarstvo privrede KS zadržava pravo da podrži projekte i u većem iznosu sredstava, a za koje ocijeni da su od posebnog značaja za razvoj poljoprivrede na području Kantona Sarajevo.

Za ostvarivanje prava na novčani podsticaj po modelu ostalih vrsta novčanih podsticaja kandidati su dužni ispuniti sljedeće, modernizacija poljoprivredne proizvodnje, zootehničke i agrotehničke mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu, da se projekti odnose na razvoj poljoprivredne proizvodnje na području KS, da su kandidati pravna i registrovana fizička lica sa sjedištem na području KS, a fizička lica sa prebivalištem na području KS, da kandidati obavljaju poljoprivrednu djelatnost u KS. Također, potrebno je da se investira u poljoprivrednu mehanizaciju, priključke i opremu (polovnu i novu) uz prilog fiskalni račun iz tekuće godine te investicije u stočarstvu i pčelarstvu (oprema, adaptacija i proširenje proizvodnje i proširenje proizvodnih kapaciteta i prelazak sa jedne linije proizvodnje na drugu liniju proizvodnje, nabavka novih tovnih i drugih pasmina, izgradnja pratećih objekata u stočarstvu).

Bit će podržane i  investicije u biljnoj proizvodnji (zasnivanje novih krmnih kultura, nabavka opreme, sistema za navodnjavanje, protiv gradnu zaštitu).- investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu ukoliko raspolaže minimalno 50 posto vlastite sirovinske baze (nabavka tehnološke opreme, nabavka opreme za sortiranje, pakovanje, preradu i doradu proizvoda na gazdinstvu), kao i izgradnja, proširenje, rekonstrukcija, adaptacija poljoprivrednih objekata za promjenu namjene, izgradnja skladišta za krmnu bazu (silosi, sjenici, silo-trančevi), zbrinjavanje i rukovanje sa stajnjakom (osočne jame, lagune i plohe za stajnjak).- projekti razvojnog karaktera iz oblasti poljoprivredne proizvodnje na KS.

Projekat treba sadržavati naziv i opis projekta sa specifikacijom vrijednosti radova, opreme, broja grla, stoke, kljunova, pčelinjih društava, ha, kg mesa, mlijeka i meda mjesta na kojem se izvodi projekat, jasan cilj projekta, aktivnosti koje će se provesti za realizaciju postavljenog cilja, namjenu, iznos i utrošak sredstava, te očekivane efekte projekta.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja i web stranici Kantona Sarajevo.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here