Raspisan javni poziv za dodjelu turističkih vaučera

Pravo prijave za turistički vaučer ima svaki punoljetni građanin koji ima prijavljeno mjesto prebivališta u RS i rezervisan smještaj

19

Ministarstvo trgovine i turizma RS raspisalo je javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu turističkih vaučera kojima se ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja, odnosno noćenja sa doručkom..

Pravo prijave za turistički vaučer ima svaki punoljetni građanin koji ima prijavljeno mjesto prebivališta u RS i rezervisan smještaj. Vaučer može koristiti samo lice na čije ime on glasi. Ugostitelj, odnosno turistička agencija, naplaćuje korisniku uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera, koja iznosi 100 KM.

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom. Ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije, dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj.

Ukoliko najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u jednom ili više ugostiteljskih objekata za smještaj, obavezni su Ministarstvu podnijeti pojedinačnu prijavu za vaučer.

Prijava za vaučer dostavlja se Ministarstvu na propisanom obrascu u štampanom obliku koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva i koji se može dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva ili popunjavanjem obrasca prijave posredstvom elektronske aplikacije “eVaucer” koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.

Uz prijavu za vaučer potrebno je dostaviti potvrdu o rezervaciji smještaja i kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

Turistički vaučer moguće je iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine, samo kod ugostitelja ili turističke agencije koji su upisani u evidenciju dostupnu na internet stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave za vaučer ističe 10. novembra.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here