Ekolozi se protive izgradnji hidroelektrane Buk Bijela

Centar za životnu sredinu i Aarhus centar BiH, zajedno sa organizacijama Green Home i Ozon iz Crne Gore, Sekretarijatu Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica (ESPOO) podnijeli su žalbu protiv Bosne i Hercegovine

18

Centar za životnu sredinu i Aarhus centar BiH, zajedno sa organizacijama Green Home i Ozon iz Crne Gore, Sekretarijatu Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica (ESPOO) podnijeli su žalbu protiv Bosne i Hercegovine zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na Drini.

Aarhus centar je još prošle godine osporio ekološku dozvolu za taj projekt, ali ju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potom ponovo izdalo.

“Akumulacija planirane elektrane će se protezati uzvodno, sve do granice sa Crnom Gorom i sada već postoje dokazi da će se, ukoliko dođe do gradnje tog objekta, ostvariti značajni negativni uticaj na ekosistem kanjona rijeke Tare, unutar Nacionalnog parka Durmitor.

Resorno ministarstvo nastavilo je postupak izdavanja nove ekološke dozvole bez provođenja novog postupka procjene uticaja na životnu sredinu, iako je Crna Gora izrazila svoju namjeru da učestvuje u novoj prekograničnoj proceduri”, kazala je Nataša Kovačević iz udruženja Green Home.

Prema njenim riječima, time je prekršena ESPOO konvencija, zbog čega je, kako je konstatirala, “od suštinske važnosti da Vlada Crne Gore hitno podnese prijavu o usaglašenosti ESPOO Sekretarijatu i traži stvarnu procjenu potencijalne štete hidroelektrane Buk Bijela na životnu sredinu“.

“Logika da ne treba izrađivati novu studiju, jer stara studija već postoji, može dovesti do zaključka da se studija uticaja naprimjer iz 1996. godine može koristiti ako se sam projekat nije mijenjao, unatoč tome što su se prirodni, ekonomski, pravni i politički uslovi u međuvremenu mijenjali. Ovo je ne samo pravno neprihvatljivo, nego predstavlja i rizik i za investitora i za javnost, jer se donosi odluka na osnovu starih i nepotpunih podataka”, saopćeno je iz Centra za životnu sredinu.

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here