Federalna vlada podržala inicijativu za zaduženje kod Svjetske banke u iznosu od 20 miliona dolara

Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja.

34
Dug

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske
banke budu osigurana sredstva za finansiranje hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 miliona dolara. Konačna raspodjela ovih sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.
Prihvaćena je informacija o ovom zajmu Svjetske banke, kao osnova za vođenje
pregovora, i i zadužena federalna ministarstva finansija i zdravstva da u tim za pregovore o zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja.
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke. Ovo ministarstvo je
zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH s ciljem provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
U informaciji o zajmu je navedeno da je Grupacija Svjetske banke izrazila spremnost
stavljanja na raspolaganje paketa hitne podrške putem zajmova IBRD-a kao pomoći zemljama u njihovim naporima da preveniraju, otkrivaju i reagiraju na prijetnje koje je izazvao COVID-19.
Predloženi finansijski instrument, koji se odobrava na ubrzanoj osnovi, omogućava širok
dijapazon podrške, uključujući i napore za praćenje bolesti i poticanje intervencija u javnom zdravstvu i radu s privatnim sektorom na reduciranju uticaja na ekonomije.
Predložene oblasti finansiranja povezanih sa COVID-19 su medicinski materijal i
oprema, kompleti za testiranje, bolnička oprema, pripravnost, gradnja kapaciteta i zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, obuka, uklanjanje medicinskog otpada, diskusije u zajednici i diseminacija inafomacija stanovništvu, hitna podrška u hrani, hitne isplate socijalnih primanja/podrške, isplate za prekovremeni rad i rizik za rad medicinskog osoblja koje radi u vanrednom stanju i provedba i monitoring projekta.
Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i
davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema
javnozdravstvene pripravnosti.
Obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli
uticaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom obzirom na sistemske slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here