Muratbegović: Za 70 godina postojanja nikada nije bio upitan kvalitet proizvoda Igman Konjic

O praksi investiranja ostvarene dobiti u dalji razvoj kompanije kako bi ona bila svrstana u sami svjetski vrh fabrika u kategoriji namjenske industrije i općenito o važnosti ulaganja u namjensku industriju od čega koristi ima cjelokupna ekonomija, za Business Magazine govori direktor kompanije Igman Konjic, Đahid Muratbegović.

1392
Muratbegović

Razgovarala: Maja Hadžić

 Većinski vlasnik najveće domaće kompanije iz vojne industrije Igman Konjic, u kojoj se visokokvalitetna municija proizvodi od 1950. godine je Vlada FBiH, a kompanija  je odnedavno dobila i novog suvlasnika koji je kupio manjinski paket dionica.

Sa direktorom Igman Konjic  Đahidom Muratbegovićem, razgovarali smo upravljanju u najboljem interesu kompanije i njenih 1.255 uposlenika, a koje se temelji na strogoj politici kvaliteta iz čega je proizilazi uspjeh u vidu značajnog rasta prihoda i dobiti.

Direktor Muratbegović je za Business Magazine govorio o sredstvima koje kompanija kontininuirano investira prateći svjetske trendove u proizvodnji municije, unapređenju tehnoloških procesa uz koje Igman Konjic kroz pripravničke programe osposobljava mladi kadar i edukuje inžinjere, kao i o certifikatima koji potvrđuju da kompanija zadovoljava najstrožijie standarde kvaliteta i sigurnosti u oblasti visokosofisticirane proizvodnje vojne municije. Industrijski kvalitet koji dolazi iz ove fabrike prepoznat je na inozemnom tržištu više od 50 zemalja svijeta, gdje kompanija plasira svoju cjelokupnu proizvodnju.

BM: Kakva je poslovna strategija koja je kompaniji Igman Konjic obezbijedila i donijela poslovni preporod?

MURATBEGOVIĆ: Nakon ratne destrukcije i posijeratne stagnacije u poslovanju, naš jedini strateški cilj bio je vratiti ugled i povjerenje na tržištu vojne industrije, koje je Igman Konjic kroz desetljeća poslovanja imao. Priliku da dokažemo kako je fabrika i dalje u mogućnosti proizvoditi kvalitetne proizvode dobili smo 2010. godine kada smo sklopili prvi veliki ugovor na međunarodnom tržištu vojne industrije. Danas smo strateški opredjeljeni da čuvamo i jačamo naš ugled na tom istom tržištu s jasnom misijom – razvoj vlastitog asortimana proizvoda vrhunskog kvaliteta, ulaganje u savremene proizvodne kapacitete i stalna usavršavanja kadrova.

BM: Koje poslovne rezultate je namjenska industrija Igman Konjic ostvarila prošloj i u prvih šest mjeseci ove godine i kako ste pozicionirani među ostalim kompanijama namjenske industrije u BiH?

MURATBEGOVIĆ: Postoje pozitivni trendovi kada je riječ o cjelokupnom sektoru. Prema zvaničnim podacima Vlade FBiH, Igman Konjic je najveća domaća kompanija namjenske industrije. U prvih šest mjeseci 2019. ostvaren je prihod od 57,6 miliona KM što je 17 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Polugodišnji iznos dobiti u 2019. veći je za devet posto u odnosu na prvih pola godine 2018. godine. Godišnji prihodi  kompanije se kreću oko 120 miliona KM. Očekujemo da ćemo i tekuću poslovnu godinu završiti s tim rezultatom.

BM: Koja su vaša najznačajnija izvozna trzišta i kako uopće kotirate na svjetskom trzištu?

MURATBEGOVIĆ: Igman Konjic skoro cjelokupnu proizvodnju plasira na strana tržišta. U najkraćem, izvozimo na sve kontinente, u više od 50 zemalja svijeta. Kao što je već rečeno, u prvoj polovini 2019. godine imali smo rast prihoda, a prema kvartalnim analizama očekujemo da ćemo poslovnu godinu okončati sa sličnim rezultatom kao i 2018. godini.

BM: Kako prevladavate tržišne prepreke za ulazak na određeno tržište?

MURATBEGOVIĆ: Procedure za proizvodnju i prodaju oružja su vrlo jasne i propisane su domaćom i međunarodnom legislativom. Oružane, policijske i specijalne snage zemalja koje nisu pod sankcijama ili embargom naši su kupci. Riječ je dakle o međunarodnim tenderima na kojima ravnopravno učestvujemo s drugim proizvođačima.

BM: Kakav je vaš asortiman proizvoda i koji proizvodi iz proizvodnog asortimana su najtraženiji?

MURATBEGOVIĆ: Igman Konjic  proizvodi municiju kalibra 9 mm, 5.56 mm, 7.62 mm i 12.7 mm. Činjenica da su naši proizvodni kapaciteti za tekuću godinu, kao i dobrim dijelom za narednu popunjeni, dovoljno govori o potražnji za proizvodima iz našeg asortimana.

BM: Koje su posljednje realizirane investicije i u kojoj mjeri trenutnim proizvodnim kapacitetima, tehnički i tehnološki mozete odgovoriti potražnji i svim zahtjevima tržišta?

MURATBEGOVIĆ: Iz godine u godinu investiramo značajna sredstva u proizvodnju kako bismo bili u stanju ispuniti sve zahtjeve naših kupaca. U martu 2019. godine u rad je pušten pogon za proizvodnju pištoljske municije. Riječ je o investiciji od oko 14 miliona KM s planiranim kapacitetom proizvodnje od 50 miliona metaka godišnje. Što se tiče investicija u narednim godinama, pratimo svjetske trendove u proizvodnji municije i dugoročnim planovima ulagat ćemo u proizvodni proces, kupovati novu opremu, osposobljavati kadrove kako bismo bili u stanju odgovarati zahtjevima tržišta.

BM: Koliko se ulaže u naučno -istraživačke projekte u ovoj tehnološki zahtjevnoj oblasti?

MURATBEGOVIĆ: Kao i u svakoj drugoj oblasti naučno-istraživački rad je neophodan, a u protivnom pričamo o stagnaciji i ne možemo govoriti o razvoju, napretku. Kada govorimo o Igmanu, briga za kadrove u fabrici je uvijek podrazumijevala i spremnost da se tehnološki procesi stalno unapređuju. Stalna potreba za povećavanjem proizvodnih kapaciteta iziskivala je sve veći broj kvalificiranih kadrova. Igman je u Konjicu formirao srednju mašinsku školu, stalno doškolovavao KV i VKV majstore, planski stipendirao obrazovanje inžinjerskog kadra itd. Takva politika kompanije je i danas. Kroz pripravničke programe osposobljavamo mladi kadar, naši inžinjeri prate trendove kroz različite vidove edukacije, sarađujemo sa visokoškolskim ustanovama i sl.  Namjenska industrija mora se posmatrati kao strateška grana. jer se za nju vežu drugi segmenti privrede, tako da bi opći sud bio da bi trebalo više ulagati jer su benefiti za ekonomiju jedne zemlje veliki.

BM: Koji standardi potvrđuju sigurnost i kvalitet vaših proizvoda?

MURATBEGOVIĆ: Krajem 2018. godine Igman Konjic je uspješno usvojio nove verzije tri međunarodna standarda upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Sva tri certifikata dokaz su zadovoljavanja najstrožijih standarda kvaliteta i sigurnosti u oblasti visokosofisticirane proizvodnje vojne municije što Igman danas svrstava u sami svjetski vrh fabrika u svojoj kategoriji. Također, posjedujemo zlatne certifikate bonitetne pouzdanosti i izvrsnosti što je dokaz naše finansijske stabilnosti, potvrda sigurnosti poslovanja i alat kojim jačamo imidž na međunarodnom i domaćem planu.

Municija se u Igmanu proizvodi od 1950. godine i tokom tih sedam decenija kvalitet proizvoda nikada nije doveden u pitanje.

 

BM: Šta smatrate najvećim problemom u poslovanju kompanije i kako ga prevazilazite?

MURATBEGOVIĆ: Kada je riječ o poslovanju kompanija iz bilo koje branše koje nastupaju na globalnom tržištu problemi i izazovi su neminovnost. Igman koji posluje u sektoru vojne industrije sa zahtjevnim domaćim, ali i međunarodnim procedurama nije izuzetak. Bitno je naglasiti da se naše poslovanje zasniva na poštivanju svih zakonskih procedura koje reguliraju oblast proizvodnje i prometa oružja i vojne opreme i s ponosom možemo istaknuti da u tom kontekstu nismo imali problema koji bi uticali na naš poslovni rezultat. Istina, vanredne okolnosti postoje. U tim slučajevima do izražaja dolazi naša sposobnost da se prilagodimo okolnostima. Bilo da je riječ o promjenama na tržištu, kvaru tehnologije i opreme, nesrećama ili slično, važno je adekvatno odgovoriti i prevazići problem.

BM: U junu ove godine Igman Konjic je dobio novog suvlasnika koji je sada vlasnik jedne četvrtine (24,7 posto). Šta je novo u poslovanju i upravljanju donio novi suvlasnik?

MURATBEGOVIĆ: Riječ je promijeni vlasništva u manjinskom paketu dionica. Naša obaveza kao menadžmenta je da nastavimo raditi odgovorno u interesu kompanije jer je našom politikom kvaliteta definisano da imamo zadovoljne kupce, uposlenike i vlasnike. Zakonom su jasno propisana prava i obaveze dioničara i u tom kontekstu želim istaknuti da menadžment kompanije ima odličnu saradnju s Vladom FBiH kao većinskim vlasnikom, a ne vidim nijednu prepreku da odlično sarađuje i sa novim suvlasnikom.

BM: Koliko ljudi upošljava Igman Konjic i kako se borite s problemom nedostatka edukovanog kadra?

MURATBEGOVIĆ: Nažalost svjedoci smo odlaska velikog broja mladih kadrova i ukoliko se taj trend nastavi posljedice će se osjetiti u svim branšama. Već oskudjevamo s medicinskim kadrom, majstorima itd. i pitanje je kada će se intenzivnije početi govoriti o nedostatku mašinskih, elektro inžinjera. Edukovanog kadra ima, potrebno je dakle kreirati ambijent da se zadrži u zemlji. U Igmanu danas radi 1.255 radnika. U saradnji sa resornim ministarstvima uspješno realiziramo programe zapošljavanja iz kategorija boračke populacije, teško zaposljivih kategorija sa evidencije službe za zapošljavanje  te programe za pripravnike kroz koje obučavamo mlade kadrove.

BM: Koji su kratkoročni i dugoročni planovi za ovu kompaniju?

MURATBEGOVIĆ: Prije svega svi naši dugoročni planovi poslovanja projektuju se i planiraju s Vladom FBiH kao većinskim vlasnikom. Praksa koju smo imali do sada bila je da smo ostvarenu dobit investirali u dalji razvoj kompanije, kako bismo jačali na tržištu i bili konkurentniji. U proteklom periodu smo iz vlastitih sredstava investirali  više od 20 miliona KM i te investicije su sa sobom donijele nova upošljavanja, proširile snaše kapacitete i sl.

U godinama koje slijede u Igman Konjic ćemo strateški biti opredijeljeni za nove investicije.

 

 

 

 

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here