Klikom do bržeg otkrivanja privrednika koji krše propis

Putem portala e-Porezi, poreski obveznici moći će UIO dobrovoljno elektronski dostavljati KIF i KUF iz kancelarije samo jednim klikom. Od 2021. godine to će biti i njihova obaveza, kojom UIO namjerava olakšati i pospiješiti sistem kontrola i otkrivanja nepravilnosti u poslovanju.

93

Poreski obveznici moći će od 2020. godine dostavljati Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) svoje evidencije o nabavkama i isporukama elektronskim putem ukoliko su spremni za to, a od 2021. godine to će biti njihova obaveza. Trenutno, obveznici poreza uopće ne dostavljaju Upravi knjige ulaznih (KUF) i izlaznih računa (KIF), već to mogu vidjeti samo poreski inspektori kad dođu u kontrolu kod poreskog obveznika.

Automatsko upoređivanje

Svi obveznici u sistemu PDV-a u BiH moći će od poreskog perioda januar 2020. godini UIO dostavljati elektronskim putem knjigu ulaznih i izlaznih faktura. Cilj ove novine je da svi poreski obveznici dostavljaju svoje evidencije o nabavkama i isporukama putem portala e-Porezi u UIO.

UIO je u ovu svrhu unaprijedila svoje tehničke preduvjete, odnosno, kroz svoj poreski sofver razvila je mogućnost da poreski obveznici učitaju fajlove sa svojim evidencijama o nabavkama i isporukama, te da se automatizmom kroz sistem vrši njihovo upoređivanje.

“Uprava će kroz svoj sistem automatizmom provjeravati da li je neka faktura po kojoj je jedan obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV-a u svom KUF-u, ujedno kod drugog obveznika prikazana u KIF-u i da je taj PDV u istom poreskom periodu uredno prikazan i plaćen. Samo one fakture koje budu „iskakale“ bit će predmet kontrole inspektora UIO”, rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH.

To znači da će kontrole UIO biti ciljane i samo kod onih obveznika kod kojih se na ovaj način identifikuje potencijalni problem.

“Suština ove kontrole ja da se vidi da li neki obveznik koristi pravo na odbitak PDV-a, a da ga onaj koji izdaje fakturu nije platio u istom periodu”, rekla je za Business Magazine Zehra Džubur, računovođa u agenciji za knjigovodstvene usluge Konto Up.

Promjena formata

Kovačević pojašnjava da poreski obveznici neće morati učitavati jednu po jednu fakturu, kako je to slučaj u nekim državama.

“UIO je obveznicima omogućila da u jednom fajlu učitaju sve svoje fakture iz evidencija o nabavkama i evidencija o isporukama putem csv formata. Csv format moguće je samo jednim klikom dobiti iz najobičnije Excel tablice, a i iz licenciranih softvera koje poreski obveznici koriste u svom radu”, rekao je Kovačević, ističući da se radi o veoma jednostavnom postupku koji uopće ne zahtijeva velike pripreme.

Međutim, Džubur smatra da elektronsko dostavljanje knjige ulaznih i izlaznih računa, predstavlja dodatni posao računovodstvenim agencijama i računovodstvenim odjelima u svakoj firmi, koje do sada Upravi nisu slali KIF i KUF.

“Poreski obveznici samo dobijaju dodatan posao. Nikakvo olakšavanje poslovanja se ne dešava. Radi se o dodatnoj kontroli UIO za poreske obveznike”, istaknula je Džubur.

S druge strane, iz Uprave ne smatraju da će elektronsko dostavljanje KIF i KUF usložniti posao poreskim obveznicima.

“UIO je u toku ove godine provela anketu u kojoj je učestvovalo više od 11.000 poreskih obveznika. U toj anketi je velika većina poreskih obveznika odgovorila da već vodi KUF i KIF i to čak u elektronskom obliku. Njihova obaveza je da samo postojeće evidencije „izvezu“ iz svog softvera i snime ih u csv formatu, te kao takve učitaju u elektronski portal UIO samo jednim klikom”, istaknuo je Kovačević.

Vrijeme priprema

Također, svi obveznici koji usklade svoje evidencije mogu iste u csv formatu jednim klikom učitati u elektronski portal UIO već od januara naredne godine. Ukoliko još uvijek nisu spremni na to, imat će cijelu iduću godinu na raspolaganju da se pripreme.

“Naredna godina period za dobrovoljno dostavljanje elektronskog KUF-a i KIF-a. Obaveza da se ove evidencije moraju obavezno dostavljati u UIO elektronskim putem je od poreskog perioda januar 2021. godine”, rekao je Kovačević, dodajući da iz UIO vjeruju da će i prije tog datuma svi poreski obveznici uspješno prilagoditi svoje evidencije i već ih učitavati u portal e-Porezi.

Dodatne novine koje će uslijediti u 2020. godini kada je u pitanju elektronska komunikacija na relaciji Uprava – poreski obveznici, jeste i elektronsko podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza.

“Ta mogućnost koju su tražili sami poreski obveznici, bit će im na raposlaganju od početka 2020. godine. Obveznici će putem portala e-Porezi elektronskim putem podnositi ove zahtjeve, a dokaz o uplati administrativne takse će slati skeniran na e-mail adrese. Na ovaj način će procedura izdavanja ovog uvjerenja biti puno brža i jefitinija za poreske obveznike”, rekao je Kovačević.

Ipak, velika promjena paradigme u komunikaciji između UIO i poreskih obveznika desit će se tek kada UIO postane ovlašteno tijelo za izdavanje digitalnog potpisa i kada takav potpis bude u primjeni od strane UIO i poreskih obveznika. Tada će biti moguće potpuno preći samo na elektronsku komunikaciju.

“Očekujemo da se cijela procedura završi u 2020. godini i to će onda biti zaista velika „revolucija“ u komunikaciji između UIO i poreskih obveznika”, dodao je Kovačević.

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here