Zakon o registru finansijskih izvještaja više od dvije godine čeka usvajanje

Registar finansijskih izvještaja je centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u FBiH, obveznika predaje finansijskih izvještaja FIA-i koja ga uspostavlja i vodi.

48
Izvještaji

U Federaciji BiH trenutno ne postoji registar finansijskih izvještaja sa objedinjenim ključnim informacijama o poslovanju privrednih subjekata – obveznika predaje finansijskih izvještaja na teritoriji FBiH. Vlada Federacije BiH je još na 114. sjednici održanoj 27. jula 2017. godine utvrdila Prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja kojim se uređuju uspostava, sadržaj i vođenje registra finansijskih izvještaja i zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz registra i uputila ga u parlamentarnu proceduru (drugo čitanje).

Objedinjenost informacija

Finansijsko- informatičke agencija (FIA) je još  prije nego što je 2017. godine Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja, koji zajedno sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH prvi put sistematski uređuje oblast upravljanja podacima, kao i oblast zaštite podataka koji se prikupljaju iz finansijskih izvještaja pravnih lica – pripremila sve neophodne tehničke i proceduralne preduslove za uspostavu i upravljanje registrom finansijskih izvještaja, kao i za ustupanje i distribuciju prava na korištenje podataka iz ovog registra.

Registar finansijskih izvještaja centralni je izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u FBiH, obveznika predaje finansijskih izvještaja FIA-i koja ga uspostavlja i vodi. Obaveza uspostave registra finansijskih izvještaja utvrđena je odredbama Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji te je kao vodeća agencija na tržištu FBiH u pružanju usluga finansijskog posredovanja FIA ovlaštena da prikuplja, evidentira, obrađuje, arhivira i javno objavljuje finansijske izvještaje i podatke iz ovih izvještaja u skladu s propisom o računovodstvu i reviziji, ustupa pravo na korištenje podataka iz tih izvještaja, kao i da upravlja bazama podataka i osigura zaštitu baza podataka i dokumenata koji su arhivirani.

Registar uspostavlja i vodi FIA, a uspostava registra je dio reforme u oblasti računovodstva i revizije koja se provodi u pravcu usaglašavanja sa zakonodavstvom EU.

„Registar će doprinijeti transparentnosti finansijskog izvještavanja, s obzirom na uvođenje obaveznog javnog objavljivanja podataka iz finansijskih izvještaja za sve obveznike predaje finansijskih izvještaja na internet stranici FIA-e, a što je u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji. Također ovaj registar će doprinijeti poboljšanju informiranosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i poticanju priliva inostranih investicija“, pojasnili su iz Federalnog ministarstva finansija zašto je važno usvajanje zakona o registru finansijskih izvještaja u FBiH.

Naime, dostupnost informacija iz registra finansijskih izvještaja doprinosi boljoj procjeni budućih performansi preduzeća, omogućavajući investitorima da donose dobre investicione odluke, kao i da se smanji rizik od finansijskih kriza i njihov negativni utjecaj na ekonomiju.

„Radi osiguravanja pouzdanih informacija korisnicima, na osnovu podataka koji se vode u okviru registra, sagledavaju se privredna kretanja u Federaciji BiH, analizira finansijski položaj i uspješnost poslovanja pravnih lica te procjenjuje rizik poslovanja“, dodali su iz Federalnog ministarstva finansija.

Donošenje odluka

Govoreći o važnosti uspostavljanja registarra finansijskih izvještaja sa objedinjenim ključnim informacijama o poslovanju privrednih subjekata – obveznika predaje finansijskih izvještaja na teritoriji FBiH, iz Ministarstva, ipak, nisu pojasnili i zbog čega FBiH tako dugo čeka usvajanje Prijedloga zakona o registru finansijskih izvještaja i koje su prepreke na putu do njegovog usvajanja.

„Korisnici podataka iz rgistra su federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica i drugi korisnici, u skladu sa zakonom i mogu ih koristiti u skladu sa propisima za: lično informiranje, statističku obradu i prezentaciju, naučno-istraživačku obradu i prezentaciju, za potrebe izvršavanja nadležnosti zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti te za komercijalne potrebe. Zabranjeno je ustupanje podataka u izvornom obliku trećim licima te distribuiranje ili objavljivanje podataka iz izvještaja“, rečeno je iz Federalnog ministarstva finansija, ističući da je objedinjenost ovakvih informacija od posebne koristi i državnim organima i institucijama za potrebe statističkog praćenja kretanja u privredi, analize i dijagnostike makroekonomskih kretanja u zemlji, kao i za donošenje odluka iz oblasti monetarne, ekonomske i fiskalne politike.

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here