Uskoro će se znati koje kompanije će moći izvoziti meso peradi u EU

Koraci u ovom procesu, od dobijanja rješenja Ureda za veterinarstvo BiH do stupanja na snagu liste objekata, mogu trajati između jednog do dva mjeseca

127
Izvoz mesa peradi u EU

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine će, nakon provedenih procedura, dostaviti Evropskoj komisiji listu objekata kojima je odobren izvoz mesa peradi u Evropsku uniju, kako bi ti objekti mogli započeti sa izvozom u EU.

“Nakon što je komitet Evropske komisije utvrdio tekst izmjene Regulative 798/2008, u narednom periodu se čeka objava izmjene u Službenom glasniku EU, nakon čega će stupiti na snagu tri dana nakon objave”, kazali su Feni u Uredu za veterinarstvo BiH.

Dobijanje rješenja

Da bi određena klaonica počela da izvozi meso u EU, kako su pojasnili, potrebno je da dobije rješenje Ureda za veterinarstvo BiH o ispunjavanju uslova za izvoz u EU, nakon čega se spisak odobrenih klaonica dostavlja Evropskoj komisiji u cilju objave spiska objekata iz kojih je dozvoljen izvoz mesa peradi u EU.

Koraci u ovom procesu, od dobijanja rješenja Ureda za veterinarstvo BiH do stupanja na snagu liste objekata, mogu trajati između jednog do dva mjeseca.

Kako je poznato od ranije, inspektori Evropske komisije, prilikom kontrola u BiH, provjeravali su  i postrojenja kompanija Ovako i Madi, tako da se očekuje da bi te dvije firme mogle biti među prvima koje će dobiti dozvolu za izvoz.

Zakonska legislativa

Iz Ureda za veterinarstvo navode da svi objekti iz BiH koji pokažu zainteresovanost za izvoz mesa peradi u EU moraju zadovoljavati zakonsku legislativu koja je u EU na snazi, a tiče se te vrste proizvodnje.

“Samo one firme za koje Ured za veterinarstvo BiH utvrdi da u potpunosti ispunjavaju zahtjeve legislative EU u ovom segmentu proizvodnje mogu biti odobrene i uvrštene na relevatnu liste EU, te tako i izvoziti svoje proizvode u EU. Odluka o kompanijama koje će moći izvoziti meso u EU bit će donesena u skorije vrijeme”, kazali su u tom uredu.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here