Nagli rast bankarskih kamata za stanovništvo u FBiH

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na nivou bankarskog sektora na kredite stanovništvu iznosila je 8,55 posto

144

U trećem kvartalu ove godine došlo je do naglog rasta bankarskih kamata stanovništvu u Federaciji BiH, pokazuje analiza koju je objavila Agencija za bankarstvo.

Efektivna kamatna stopa na kredite stanovništvu bila je u stalnom padu posljednjih godina, sve do sredine ove godine, kada je u prosjeku iznosila 7,11 posto.

U trećem kvartalu ove godine došlo je do preokreta i skoka kamata, pa je tako prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na nivou bankarskog sektora na kredite stanovništvu iznosila 8,55 posto.

Za potrebe korisnika kredita, prilikom analize trenda kamatnih stopa relevantno je pratiti kretanje ponderisane EKS, s obzirom na to da uključuje sve troškove koje korisnik plaća, a koji su direktno povezani s kreditom, tj. uvjetima korištenja kredita i koji ulaze u obračun cijene kredita (naprimjer, troškovi za obradu kredita, troškovi premije osiguranja kod fizičkih lica ako je osiguranje uslov za odobravanje kredita, zatim drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje plaća klijent, a uvjet su za korištenje kredita).

“Evidentno je da su u posmatranom periodu EKS na kratkoroćne kredite imale kontinuirani trend smanjenja do juna 2018. godine, da bi u trećem kvartalu 2018. godine zabilježile rast, u oba sektora, za privredu i stanovništvo”, navodi se u izvještaju.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here