Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u realizaciji vaših inovativnih ideja.

 

Iznosi sredstava iz Challenge fonda koji mogu biti dodjeljeni prihvatljivim korisnicima:

 

– za startupe koji su registrovani najmanje 6 mjeseci i ne starije od 2 godine do dana objave ovog poziva (07.11.2018. godine), maksimalan iznos granta je 10.000 EUR

 

– za privredne/poslovne subjekte starije od 24 mjeseca, maksimalan iznos granta je 30.000 EUR

 

Aplikanti moraju obezbjediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci.

 

Sve predložene prijave biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija:

 

1. Inovativnost poslovne ideje 

 

2. Izvodljivost i održivost poslovne ideje

 

3. Društvena korist

 

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputama koje se nalaze u dokumentu Vodič\Smjernice za aplikante. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacionog paketa kojeg možete preuzeti na www.c2c.ba,  a u kojem se pored spomenutog vodiča nalaze i upute za apliciranje na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) kao i offline aplikaciona forma (Word i Excel fajl) koja služi kao pomoć prilikom pripreme aplikacije. 

 

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba  će biti uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

 

Rok za podnošenje aplikacija je 17. decembar/prosinac 2018. godine, do 24 sata.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here