Union banka poziva potencijalne korisnike da apliciraju za sredstva FMERI

Pravo učešća imaju privredna društva registrirana na području FBiH, koja upošljavaju najmanje 15 zaposlenika, te da djeluju u oblastima metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala i nemetala,drvne, papirne i grafičke industrija,proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće i hemijske, farmaceutske industrije i industrije gume i plastike.

552

Federalno  ministarstvo  energije,  rudarstva  i  industrije  u aprilu ove godine objavilo je Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje: metalna, elektro i automobilska industrija, industrija građevinskog materijala i nemetala, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Poboljšanje uslova poslovanja

“Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu, čine sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procjeni Razvojne banke mjesečno iznosi oko 50.000 KM). Saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 15. januara 2018. godine u iznosu od 7.569.331,70 KM. Odobrena sredstva po Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 2.360.000 KM.  Najniži iznos kreditnih sredstava koji se dodjeljuje privrednim društvima, iznosit će 100.000 KM, dok će najviši iznos biti 900.00 KM”, kažu  za Business magazine iz Union banke.

Svrha ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH. Pozajmljivanje sredstava vrši se s ciljem stvaranja novih radnih mjesta, značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta, izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koje su usko vezane uz proizvodnju. Također, sredstva se dodjeljuju  i za nabavku novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),nabavku informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji, uvođenja validnog CE znaka, uvođenje Sistema kvaliteta u skladu sa standardima (serija ISO standarda, sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu i sl.), kao i  za pokretanje značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).

Da bi sredstva bila odobrena, osim što privredna društva moraju imati sjedište u FBiH, da im je  primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sektorima koji su gore navedeni, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika, trebaju imati slobodan kolateral kako bi se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u C-teretnom listu, moglo upisati, isključivo, kao založni povjerilac prvog reda i u registru zaloga kao založni povjerilac prvog reda.

“Pod ulaganjem se smatra ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi na unapređenje procesa proizvodnje kroz razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih proizvodnih linija. Navedeno podrazumijeva i aktivnosti koje su započete najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu. Ponude, predračuni ili ugovori ne smiju biti od dobavljača ili izvođača koji je povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu”, objašnjavaju iz Union Banke.

Uvjeti kredita

Neprihvatljivim troškovima i ulaganjima po ovom Programu, smatraju se kupovina potrošne robe, sirovina, repromaterijala i rezervnih dijelova, troškovi carinjenja, prevoza i stavljanja u pogon kupljene opreme, troškovi edukacije, troškovi laboratorijskih testova.

“Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci,  godišnjom kamatnom stopom u visini 0,7 posto i naknadom za obradu kredita – jednokratno u visini 0,5 posto. Broj anuiteta (mjesečnih) vraćanja sredstava je od 24 do 60 mjeseci”, ističu iz Union banke.

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 17. augusta tekuće godine dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava po osnovu ovog Javnog poziva.  Saglasnost  je data za dodjelu kredita privrednim društvima Promo d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000 KM, i Makama d.o.o. Bugojno u iznosu od 300.000 KM.

Iz Union banke naglašavaju da sredstava još uvijek ima dovoljno, te pozivaju potencijalne kandidate da se prijave.

 Detaljne informacije nalaze se na linku http://unionbank.ba/fmeri-revolving-fond.

 

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here