Na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održanoj u četvrtak, 5. jula, izabrana je nova dekanesa Fakulteta na mandatni period 2018/2019 – 2021/2022. Većinskim brojem glasova podržana je kandidatura dosadašnje prodekanese za nastavu i međunarodnu saradnju, te je tako prof. dr. Jasmina Selimović postala druga dekanesa u 65 godina rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Trenutni vršilac dužnosti dekana Fakulteta, prof. dr. Meliha Bašić će svoju dužnost obavljati do 1. oktobra 2018. godine.

Prof. dr. Jasmina Selimović je rođena 29. jula 1979. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Titulu diplomiranog ekonomiste stekla je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu,  a 2012. godine ponijela je titulu doktora ekonomskih nauka, odbranivši doktorsku disertaciju iz oblasti kvantitativnih finansija.

Danas, prof. dr. Jasmina Selimović je vanredna profesorica na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Prof. Selimović je bila gostujući predavač na velikom broju međunarodnih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola u Evropi i u SAD, te je autor i koautor brojnih naučnih i stručnih radova i knjiga.

Obzirom na to da Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu posjeduje evropsku EPAS programsku akreditaciju i američku AACSB institucionalnu akreditaciju, što ga čini jedinim međunarodno akreditovanim fakultetom u Bosni i Hercegovini, važno je istaći da je buduća dekanesa bila jedna od najzaslužnijih osoba za njihovo sticanje.

„Ekonomski fakultet u Sarajevu i u narednom periodu treba održati lidersku poziciju u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo sa unapređivanjem nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti na našem Fakultetu. Intenzivirat ćemo međunarodnu saradnju i mobilnost naših nastavnika i studenata, kao i saradnju sa poslovnim sektorom. Cilj nam da budemo prepoznati kao izvor dobrih ideja, znanja i kvalitetnog obrazovanja. Ekonomski fakultet u Sarajevu, regionalno, treba da bude sinonim za akademsku izvrsnost i garant za uspješnu budućnost naših studenata“ – ističe profesorica Selimović kao viziju u mandatnom periodu.

Novo rukovodstvo Fakulteta, na čelu sa prof. dr. Jasminom Selimović nastavit će dosadašnji put uspjeha i modernizacije sa posebnim fokusom na postizanje vrhunskih rezultata, s ciljem da postanemo prestižna visokoškolska institucija u domenu ekonomskih i poslovnih nauka na području Jugoistočne Evrope.

 

 

IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here