Mastercard i Svjetski program za hranu najavljuju obezbjeđivanje 100 miliona obroka

Nova misija se fokusira na okončanje ciklusa siromaštva kroz eliminaciju gladi, veću inkluziju i omogućavanje i osnaživanje onih kojma je to potrebno

371

Na Globalnom građanskom festivalu 2017, Mastercard i Svjetski program za hranu (WFP) će najaviti novu misiju u njihovoj kontinuiranoj viziji da prekinu ciklus gladi i siromaštva. Povezujući stručnost kompanije Mastercard u tehnologiji i digitalnim inovacijama, kroz rad sa organizacijom WFP na obezbjeđivanju pomoći u obliku osnovnih namirnica i osamostaljivanje pogođenih zajednica.

„100 miliona obroka” je prava globalna inicijativa koja je osmišljena da sakupi značajna sredstva i „obroke“ za one kojima je to potrebno širom svijeta.

U skladu sa misijom kreiranja svijeta bez gotovine i bez gladi, ova potpuno nova inicijativa je prva globalna misija kompanije Mastercard u saradnji sa WFP, koje su se fokusirale na pomoć u zaustavljanju ciklusa siromaštva – podrškom tri cilja održivog razvoja UN-a; Bez gladi: Kvalitetno obrazovanje i jednakost polova. Kao dio ove posvećenosti kompanija Mastercard i WFP su postavili visoka očekivanja u pogledu prikupljanja što više obroka u sljedećih 12 mjeseci.

„Mastercard i SPH su već predstavili inovativne programe koji pomažu da se sagradi svijet bez gladi i da se prekine ciklus siromaštva. Naša inicijativa „100 miliona obroka“ teži ka ispunjavanju potreba obespravljenih, marginaliziranih građana širom svijeta“ – izjavila je En Kerns, predsjednica sektora za međunarodna tržišta u kompaniji Mastercard, i dodala: „Kombinovanjem stručnosti kompanije Mastercard u tehnologiji i sistemima plaćanja, sa radom WFP na isporuci obroka širom svijeta, možemo iskoristiti inovacije da pomognemo u obezbjeđivanju pomoći svima i svuda. Do sada, naša saradnja je već pomogla da se obezbijedi preko 17 miliona obroka, ali danas, dodatno ubrzavamo saradnju sa ambicioznim novim ciljem da povećamo mogućnosti i osnažimo inkluziju širom svijeta.”

Izvršni Direktor organizacije WFP, Dejvid Bizli, rekao je da je tokom višegodišnjeg partnerstva, kompanija Mastercard pomogla ovoj organizaciji da promijeni način poslovanja i da dopre do više ljudi kroz efikasniji i brži pristup. „Rad kompanije Mastercard na okončanju gladi je primjer toga kako privatan sektor ima ključnu ulogu u društvenom dobru“ rekao je. „Njihova nova misija da obezbjede 100 miliona obroka je slijedeća faza u već veoma uspješnoj saradnji sa WFP na dostizanju cilja Svijeta bez gladi. Ovaj doprinos čuvanju života, promjenama i ostvarivanju dječijih snova je zaista neprocjenjiv.“

Inicijativa, koja će omogućiti podršku od 100 miliona obroka, biti će ostvarena kroz jačanje postojeće saradnje sa organizacijom WFP, sa jasnim fokusom na dvije oblasti, korištenje stručnosti i donatorske kampanje.

Korištenje stručnosti:

• Digitalna hrana: U zajednicama gdje su tržišta hrane stabilna, ali ljudi ugroženi i potrebna im je pomoć u ishrani, organizacija WFP sve više koristi gotovinu i vaučere umesto tradicionalne distribucije hrane, što može uštedjeti vrijeme i novac, a takođe može podržati lokalnu privredu.

U 2012.godini, kompanija Mastercard pomogla je organizaciji WFP da pokrene pionirski sistem za obezbjeđivanje pripejd kartica izbjeglicama iz Sirije u Libanu i Jordanu. Od tada, preko 2,2, miliona sirijskih izbjeglica je iskoristilo te kartice za kupovinu hrane u lokalnim radnjama, podstičući ih da kupuju hranu za svoje porodice.

• Troškovni benefiti školskih obroka: Tokom 2016. godine, 18 zaposlenih u kompaniji Mastercard preuzelo je privremene zadatke u lokalnim WFP kancelarijama. Njihovo iskustvo u analitici doprinjelo je optimizaciji istraživanja koje je pokazalo da svaki dolar investiran u školske obroke donosi u prosjeku povrat investicije od 6 dolara u smislu boljeg zdravlja i obrazovanja za djecu školskog uzrasta.

Donatorska kampanja:

U središtu integrisanih donacija je platforma za donacije „Priceless causes“, koja olakšava doniranje ciljevima WFP organizacije putem mikro-donacija karticama. Ovo partnerstvo koristi prednosti platnih mehanizama kompanije Mastercard za podršku humanitarnoj akciji, i daje mogućnost angažovanja mreže partnera kompanije Mastercard, uključujući i potrošače, da mijenjaju cijelu zajednicu.

Time što doprinose da donacije postanu dio svakodnevnog života, kompanija Mastercard i njeni partneri su pomogli da se prikupe sredstva za preko 17 miliona školskih obroka za djecu širom svijeta. Preko 70 marketinških kampanja povezanih sa ovim ciljem je sprovedeno u 17 zemalja širom Evrope i na taj način su korisnici kartica dobili priliku da zajedno doprinesu promjenama sa svakom transakcijom koju obave. Za 2017. godinu plan partnerstva je da najbolje prakse iz Evrope prenese na globalni nivo.

Ključne aktivnosti:

• Azija: Оve godine, kompanija Mastercard se uključila u inicijativu organizacije WFP za pružanje pomoći nakon poplava u Šri Lanci u obezbjeđivanju hrane za 75.000 najugroženijih ljudi u privremenim skloništima u toj državi. Kompanija Mastercard je u prošlosti dala svoj doprinos akciji WFP, kada je organizacija pružala pomoć nakon prirodnih katastrofa u Nepalu, užasnog zemljotresa koji se desio u aprilu 2015. i na Filipinima 2013. i 2014. godine nakon što su tajfuni Haiyan i Hagupit zadesili državu.

• Centralna i istočna Evropa (kampanja u 11 zemalja):
Najveća kampanja u okviru ovog partnerstva traje od 2015. godine kada je kompanija Mastercard donirala sredstva za svako korištenje kartica u 11 zemalja. Do sada je donirano 7,5 miliona hranljivih školskih obroka djeci u Ruandi.

• Velika Britanija: Prva kampanja takve vrste u Velikoj Britaniji, kampanja sa organizacijom WFP je imala za cilj povezivanje kompanija Mastercard i Virgin Money, kako bi prikupile sredstva za preko 250.000 školskih obroka u Maliju.

• Belgija: U 2016. godini, kompanija Mastercard donirala je 775.000 školskih obroka u okviru kampanje za plaćanje u inostranstvu u saradnji sa kompanijom Buy Way Personal Finance.

• Njemački supermarketi i restorani su prikupili 336.000 eura u maju i junu 2013. godine kroz donaciju jednog školskog obroka za svaku obavljenu transakciju i lajk na Fejsbuku.

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here