Održani sastanci predstavnika Konzum BiH i njegovih dobavljača

Jučer su u Upravnoj zgradi Konzuma BiH u Sarajevu održana dva sastanka između predstavnika Konzuma BiH, Poslovnog sistema Mercator i Konzumovih dobavljača.

566

Na sastanku su prisustvovali Tomislav Bagić, direktor društva Konzum BiH, Tomislav Primorac, direktor tradinga Konzum BiH, Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Poslovnog sistema Mercator, Igor Maroša, pomoćnik predsjednika Uprave Mercatora za strateške projekte i predstavnici više od 60 dobavljača. Ova dva sastanka su održana s ciljem nastavka otvorenog dijaloga, a teme sastanka bile su prvenstveno prezentacija plana ponovnog uvođenja Mercatora na tržište BiH sa strane Uprave Mercatora.

Na sastancima je predstavljen novi koncept budućeg poslovanjamaloprodaje u BiH koji predviđa ponovno uvođenje brenda Mercator na tržište BiH. Naglašeno je da se još radi o prijedlogu obzirom da se očekuje formalna odluka o njegovoj realizaciji.U ovoj fazi, svakako je prepoznat potencijal za uspješno vraćanje Mercatora na tržište Bosne i Hercegovine temeljen na velikoj pozitivnoj vrijednosti ovog brenda. Snaga Mercatorovog brenda izgrađena je na osnovi prethodnog pozitivnog iskustva sa ukupnim poslovanjem Mercatora u BiH, uspješne saradnje sa dobavljačima te na osnovi iskustva zaposlenih sa Mercatorom kao odgovornim poslodavcem kao i na osnovi modernog i kvalitetnog koncepta trgovinekojeg razvija Mercator. Važno je naglasiti pritom da ovaj koncept predviđa preuzimanje svih obaveza Konzuma BiH od dobavljačakao i preuzimanje i brigu o svim zaposlenicima Konzum BiH. Vraćanje Mercatora donosi dodatnu stabilnost poslovanja i sigurnost radnih mjesta te uredno i odgovorno podmirivanje svih obaveza kako prema dobavljačima tako i prema državnim institucijama.

Sve daljnje potrebne odluke sa ciljem uvođenja ovog koncepta imat će visoki poslovni prioritet. Pritom će se potencijalno ponovno uvođenje brenda Mercator na tržište BiH rukovoditi prije svega interesom kupaca u BiH, lokalnih i regionalnih dobavljača, banaka, zaposlenih i države sve sa ciljem zadržavanja radnih mjesta, odgovornog podmirivanja obaveza i uspješne dugoročne saradnje sa dobavljačima, što će omogućiti i da se maloprodajno poslovanje na tržištu BiH i dalje uspješno razvija.

„Danas smo prezentirali najizgledniju opciju plana daljeg poslovanja,kroz vraćanje Mercatora na tržište BIH, koji uključuje nastavak saradnje sa svim postojećim dobavljačima, te uredno podmirivanje obaveza prema njima. Prethodna dobra iskustva poslovanja Mercatora u BiH su dobar temelj za nastavak još uspješnije saradnje“,  izjavio je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercatora.

 

Tomislav Bagić, direktor društva Konzum BiH je svim prisutnima još jednom naglasio da se svi poslovni procesi u Konzumu BiH odvijaju redovno teje pritom izjavio: „Na današnjim sastancima smo nastavili sa otvorenim dijalogom sa našim dobavljačima te im je prezentiran plan i konkretni koraci koji će se preduzeti u svrhu povratka brenda Mercator na tržište BIH. Realizacijom prezentiranih mjera će se osigurati ispunjenje obaveza prema svim dobavljačima. Konzum BiH i Velpro BIH sarađuje s više od 1200 dobavljača te smo i na sastancima koji su održani danas od prisutnih dobavljača dobili njihovu veliku podršku.

 

Adin Fakić, direktorkompanije Milkos iz Sarajevanaglasio je: „ Najvažnije za dobavljače kada Konzum pređe na poslovanje u okviru Mercatora, a što je danas rečeno na ovom sastanku, jeste da će Mercator preuzeti na sebe sve obaveze Konzuma i Velpra, što nama dobavljačima predstavlja sigurnost za nastavak kontinuiranog poslovanja“.

 Neven Hadžisulejmanović, direktor Nelt-a, kompanije koja je jedna od Konzumovih dobavljača izjavio je:  „Na sastanku nam je prezentirano da će u augustu poslovanje Konzuma preći u okvir brenda Mercator, što nama dobavljačima daje sigurnost za dalje poslovanje, a sve detalje daljnje saradnje ćemo dogovarati na direktnim bilateralnim sastancima koji će uskoro uslijediti.
S istim ciljem otvorenog i transparentnog dijaloga, treći sastanak s dobavljačima održat će se sutra u Banja Luci i na njemu će uz gore spomenute predstavnike Konzuma BiH i Poslovnog sistema Mercator biti prisutni i Predrag Gluhaković, ministar trgovine Vlade Republike Srpske, Dragica Ristić, predsjednica Privredne komore RS-a, teGoran Račić, predsjednik Privredne komore Banja Luke i više od 30 dobavljača iz RS-a.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here