Prema Deloitteovom istraživanju, tehnologija plaćanja blockchain dolazi u centar pažnje kompanijama iz brojnih privrednih grana, pri čemu velik broj izvršnih rukovodioca iz potrošačkog, proizvodnog, a posebno tehnološko-medijsko-telekomunikacijskog sektora u SAD-u i razvijenijim zemljama EU planira u nju tokom 2017. godine uložiti velika sredstva. Bankarski sektor naravno prati sve promjene i nastoji zadržati svoju ulogu u plaćanjima koji predstavljaju veliki dio njihovih prihoda, te je jedan od glavnih magneta za rast i stabilnost svojih ostalih finansijskih usluga.

No, ispitivanje Deloittea je pokazalo da samo poimanje tehnologije i nadolazeće promjene nije ujednačeno. Mnogi viši rukovodioci još uvijek znaju premalo ili ne znaju ništa o njoj, dok ju drugi svrstavaju u glavne prioritete svojih poslovnih organizacija. Jednako tako se razlikuju i načini poimanja važnosti tehnologije plaćanja koje zaobilazi klasične bankarske sisteme i zalaganja za nju.

Fama ili agens preobražaja?

U zemljama kao što su SAD i u razvijenijem dijelu EU gotovo 40 posto ispitanih viših rukovodioca iz velikih kompanija navelo je da su vrlo malo ili da uopšte nisu upoznati s tehnologijom plaćanja blockchain. Većina ispitanika (61 posto) tvrdi da su njihova znanja o blockchainu opšta do stručna. Mnogi od njih smatraju blockchain ključnim za svoje kompanije i sektor u kojem posluju. Pedeset i pet posto ispitanika iz ove kategorije ustvrdilo je da bi izostanak uvođenja blockchaina doveo do nazadovanja njihovih poslovnih organizacija u odnosu na konkurente. Četrdeset i dva posto ispitanika koji su ustvrdili da imaju određeno znanje o blockchainu vjeruju da će blockchain dovesti do korjenitih promjena u sektoru iz kojeg dolaze.

„Valja reći da je sektor finansijskih usluga, posebice bankarski sektor, još uvijek donekle nesiguran u vezi s potencijalima i prijetnjama tehnologija plaćanja blockchaina“, ističe Mitja Kumar, partner u Deloitteovom odjelu za poslovno savjetovanje zadužen za Adriatic regiju. „Više od četvrtine ispitanih izvršnih rukovodioca tvrdi da njihove kompanije blockchain smatraju kritičnim i smještaju ga u pet glavnih prioriteta. Kao i uvijek prilikom velikih sistemskih promjena, a ova tehnologija plaćanja upravo je takva, dolazi do suštinske promjene u vodećim pozicijama na tržištu. Istraživanje pokazuje kako, izgleda, upravo ulazimo u vrijeme korjenitih promjena i uloge na tržištu se upravo preraspodjeljuju, rađaju se možda i novi pobjednici?”, dodao je Kumar.

Deloitte je proveo ispitivanje koje je obuhvatilo 308 viših rukovodioca poslovnih organizacija s godišnjim prihodima od 500 miliona dolara ili više, i koji su upoznati s blockchainom. Cilj ispitivanja bio je steći bolji uvid u stavove i aktivnosti kompanija u vezi s ovom tehnologijom.

„Bosna i Hercegovina uvelike zaostaje u pripremama, ulaganju i prihvaćanju ovih tehnologija, uz iznimke nekoliko kompanija koje su u samom vrhu implementacije i razvoja blockchaina. Bez praćenja ovih trendova i ulaganja u nove tehnologije plaćanja možda propuštaju jedinstvenu priliku za rast poslovanja, ali i za osiguranje održivosti svojeg poslovanja“, ističe Kumar.

Više o rezultatima istraživanja

Solidan napredak u primjeni blockchaina

Ispitivanje je otkrilo da su ulaganja u blockchain tehnologije plaćanja, kao i načini njegovog uvođenja, znatno kompleksniji nego što bi mnogi promatrač pomislio. Tako, primjerice, unatoč relativnoj nedozrelosti same tehnologije 21 posto viših rukovodioca iz niza sektora u kojima je ona već poznata stvar tvrdi da se blockchain već upotrebljava u njihovim kompanijama, a 25 ih je navelo da tehnologiju planiraju uvesti u idućih godinu dana.

Izvršena i planirana ulaganja

Ovakav razvoj događaja u kontekstu uvođenja blockchaina u svakodnevni rad je, prema tvrdnjama mnogih kompanija, dijelom posljedica već izvršenih ulaganja. Dvadeset i osam posto ispitanika navelo je da su njihove poslovne organizacije u blockchain već uložile 5 ili više miliona dolara, pri čemu je deset posto uložilo deset ili više miliona dolara. U vezi s planiranim ulaganjima, 25 posto ispitanika očekuje iduće kalendarske godine u blockchain uložiti više od 5 miliona dolara. Iako nema podataka za kompanije iz Bosne i Hercegovine, razina ulaganja u ove tehnologije je tek u fazi razmišljanja i planiranja te daleko od realizacije.

Uvođenje blockchaina kao posljedica više faktora

Što se krije iza svrstavanja blockchaina kao jednog od glavnog prioriteta? Prema Kumaru, ne postoji neki konsenzus oko ovog pitanja. Ispitani izvršni rukovodioci imaju različita viđenja o glavnim prednostima blockchaina u odnosu na konvencionalnu transakcijsku tehnologiju.

Više od trećine, tj. 36 posto ispitanika blockchainu pripisuje potencijal podizanja kvalitete rada sistema, bilo u vidu nižih troškova, bilo zbog povećane brzine, što je kao glavni razlog istaknulo po osamnaest posto ispitanika iz ove skupine. Više od trećine, tj. 37 posto ispitanika navelo je superiorne sigurnosne karakteristike kao glavnu prednost ove tehnologije, a gotovo četvrtina (24 posto) izvršnih rukovodilaca ističe kao prednost blockchainov potencijal za nove modele poslovanja i izvore prihoda.

„Upravo se ovako različiti odgovori mogu protumačiti kao svjedočanstvo u prilog mnogostranosti same tehnologije, ali i nepotpunog razumijevanja uticaja blockchaina na poslovne subjekte iz raznih privrednih sektora“, tvrdi Kumar.

Značajan udio aktivnosti na platformi blockchain izvan sektora finansijskih usluga

Ulaganja i način uvođenja ove tehnologije razlikuju se od sektora do sektora, i to na način koji je prilično oprečan s opštim saznanjima. Premda je sektor finansijskih usluga prvi počeo pokazivati zanimanje za blockchain, ujedno ulažući znatna sredstva i intenzivirajući aktivnosti u vezi s ovom tehnologijom, ispitivanje je pokazalo da drugi sektori možda čak i agresivnije pristupaju izradi strategija za primjenu blockchaina.

„Većina kompanija iz sektora finansijskih usluga sudjeluje u aktivnostima oko blockchaina putem svojih laboratorija“, objašnjava Kumar. „Drugi sektori tek počinju shvaćati potencijal za korjenite promjene, kao i nove prilike koje donosi blockchain.“

Ispitani izvršni direktori iz potrošačkog i proizvodnog sektora imali su najoptimističnije stavove o perspektivama blockchaina, te ih je 42 posto ustvrdilo da u idućoj kalendarskoj godini u njega planira uložiti pet ili više miliona dolara. Slijede izvršni direktori iz tehnološko-medijsko-telekomunikacijskog sektora s 27 posto optimističnih odgovora i 23 posto izrazito optimističnih izvršnih direktora iz sektora finansijskih usluga.

Tehnologija, mediji i telekomunikacije za agresivnu primjenu blockchaina

Kao i kod ulaganja, dinamika uvođenja i primjene tehnologije blockchain razlikuje se zavisno od sektora, uz tehnološko-medijsko-telekomunikacijski, potrošački i proizvodni sektor kao predvodnike. Otprilike 30 posto ispitanika iz navedenih sektora tvrdi da su njihove poslovne organizacije blockchain već uvele u svakodnevno poslovanje. Nasuprot tome, isto tvrdi tek 12 posto ispitanih izvršnih direktora iz sektora finansijskih usluga. Među ispitanicima iz sektora finansijskih usluga prepoznat je cilj uhvatiti korak s drugima s obzirom na 24 posto ispitanika koji su ustvrdili da njihove kompanije već iduće godine planiraju uvesti blockchain u svakodnevno poslovanje. Najagresivnije planove za primjenu ove tehnologije imaju sektor zdravstva i nauke o životu s čak 35 posto ispitanika koji tvrde da njihove kompanije blockchain namjeravaju pustiti u redovno poslovanje već iduće kalendarske godine.

Različiti sektori, različiti signali o inovativnosti

Prijava patenata nerijetko se uzima kao mjera inovativnosti, ali se i sam broj prijavljenih patenata također uvelike razlikuje po sektorima. Dvadeset i jedan posto ispitanika navelo je da su njihove organizacije već podnijele prijave za patente na platformi blockchain. U tom kontekstu, najinovativniji su potrošački i proizvodni sektor s 38 posto ispitanika koji su naveli da su njihove kompanije već prijavile patente, što govori o tome da su kompanije iz ovih sektora na pragu važnih inovacija zasnovanih na tehnologiji blockchain.

Zapreke u primjeni: tehničke norme i potpora regulatora kao prekretne tačke

Unatoč razlikama u viđenju primarne vrijednosti blockchaina, postoji određeno slaganje oko raširenosti njegove upotrebe. Ispitivanje je ukazalo na nepostojanje tehničkih normi za još uvijek nedozrelu tehnologiju kao glavnu zapreku. Tako više od polovice ispitanika, njih 56 posto, smatra tehničke norme presudnima za masovniju primjenu blockchaina.

Ispitanici su naveli još jednu zapreku koju smatraju ključnom – pravnu nesigurnost. Gotovo polovica ispitanika, njih 48 posto, smatra da će savezni propisi koji potiču primjenu blockchaina za poslovne svrhe, npr. za ugovore i finansijsku reviziju, prevagnuti u prilog masovnoj primjeni. Pozitivan odgovor na pitanja kao što su je li aktivnost na platformi blockchain sama za sebe pouzdana potvrda ili je li pametno sročen ugovor doista važeći pred sudom iziskivat će promjene regulative, zakona, prakse i načina postupanja.

O ispitivanju

Ispitivanje je naručio Deloitte i provedeno je u razdoblju od 14. novembra do 1. decembra 2016. godine na uzorku od 308 viših rukovodioca iz kompanija koje ostvaruju godišnji prihod od 500 ili više miliona dolara. Ispitanici su imali barem opšta saznanja o tehnologiji blockchain te su im bili poznati planovi vlastitih kompanija o ulaganjima u blockchain, te su mogli davati svoje komentare o njima.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here