BiH treba ubrzati reforme i iskoristiti priliku koju pruža Plan rasta EU

Konstatirano je kako je u BiH u 2023. godini nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti, ali je bio nešto sporiji u odnosu na prethodnu godinu.

12
Na 7. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji je održan 23. maja 2024. godine u Sarajevu (hobridni format), ocjenjeno je kako je Bosna i Hercegovina (BiH) u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije, dok je pogledu kapaciteta za suočavanje sa konkurentskim pritiskom i tržišnim silama unutar Evropske unije (EU) postignut ograničen napredak.

Evropska komisija je navela kako je finansijski sektor ostao stabilan i da je BiH pokazala otpornost na brojne šokove, ali da su i dalje prisutni izazovi, među ostalim, vezano za dobro ekonomsko upravljanje, poslovno okruženje, javna preduzeća, digitalnu tranziciju i kvalitetu obrazovanja.

Komisija je istaknula kako BiH treba ubrzati reforme i iskoristiti priliku koju pruža Plan rasta za Zapadni Balkan kao i trenutak da se napreduje u procesu pristupanja u EU.

Konstatirano je kako je u BiH u 2023. godini nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti, ali je bio nešto sporiji u odnosu na prethodnu godinu.

Realni rast BDP-a je u IV. kvartalu 2023. godine iznosio 1,7%. U 2024. godini se predviđa daljnji ekonomski oporavak s projekcijom ekonomskog rasta od 2,2%.

U 2023. godini rastao je broj zaposlenih kao i nominalne plaće. Vanjskotrgovinska robna razmjene BiH je u 2023. godini smanjenja u odnosu na prethodnu godinu, a usljed globalnih ekonomskih kretanja.

Delegacija BiH je istakla kako se radi na poboljšanju kvalitete i konsolidacije fiskalnih podataka i izvještavanja, te je informiralo Komisiju da je Fiskalno vijeće BiH usvojilo Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2024 – 2026. godina.

U 2023. godini održana je stabilnost bankarskog sektora, a njegova profitabilnost je bila na rekordnom nivou.

Zabilježen je rast depozita i cjelokupne kreditne aktivnosti banaka. Komisija je pozdravila do sada poduzete korake u kontekstu pristupanja SEPA području (Single Euro Payments Area).

Evropska komisija je pozdravila napredak u oblasti kontrole javnih finansija, posebno vezano za provođenje strategija na državnom i entitetskom nivou kao i saradnju centralnih harmonizacijskih jedinica.

U oblasti statistike BiH je u ranoj fazi, te se i dalje očekuju koraci vezao za izradu novog zakona o statistici BiH, usklađenog sa principima Kodeksa prakse evropske statistike, zatim popis poljoprivrede, te mapu puta za pripremu sljedećeg popisa stanovništva.

Ovom, 7. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku Sedmim sastankom u ime BiH je kopredsjedavala Vera Letica, pomoćnica ministra financija i trezora BiH, a dvije delegacije su razmijenile informacije o ekonomskoj situaciji u EU i BiH, fiskalnoj politici i situaciji u financijskom sektoru, te o aktivnostima u sektoru statistike.

Više informacija o radu Pododbora možete pogledati na web stranici Direkcije za evropske integracije.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here