Za izgradnju cesta odobreno 22 miliona maraka

Korisnici transfera su kantoni, gradovi, općine i fondovi (kantonalne direkcije/uprave za ceste) u Federaciji BiH.

8
Vlada Federacije BiH usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Odluku o Programu utroška sredstava Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta u iznosu od 22.000.000 KM. Korisnici transfera su kantoni, gradovi, općine i fondovi (kantonalne direkcije/uprave za ceste) u Federaciji BiH, a svrha predmetnog transfera je poboljšanje cestovne infrastrukture i sigurnosti u cestovnom prometu regionalnih, lokalnih cesta, te gradskih i općinskih ulica.

 Dio ovih sredstava se nalazi na posebnom računu za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa, a ostatak potrebnih sredstava će se osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama za realizaciju projekata.

Raspodjela sredstava vršit će se na osnovu provedenog javnog poziva, a bit će dodjeljena korisnicima sredstava u skladu sa odobrenim projektima, a na temelju podnesenih zahtjeva na javni poziv koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Javni poziv za dodjelu ovih sredstava objavit će se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, te najmanje u dva dnevna lista velikog tiraža.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here