Stambeni krediti za mlade će se plasirati sa rokom otplate do 300 mjeseci i maksimalnim iznosom do 275.000 KM, te kao i ranijih godina po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99 posto na godišnjem nivou, fiksna do kraja otplate kredita. I dalje je aktuelna dodatna pogodnost u vidu umanjenja kamatne stope za novorođenu i/ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni parovi koji u otplatnom periodu dobiju troje djece mogu ostvariti kamatnu stopu i do 2,39 posto. Više informacija o stambenim kreditima za mlade i početku realizacije kreditne linije zainteresovani mogu potražiti na web stranici: www.unionbank.ba ili poslovnicama Union banke.

Pored ove izuzetne ponude, želimo istaći da je Union banka kao i prethodnih godina, nastavila sa rastom aktive, depozita, platnih transakcija, broja klijenata, profitabilnosti i drugih bitnih pokazatelja uspješnog poslovanja. U poređenju sa bankarskim sektorom u Federaciji BiH ostvareni su, između ostalog, najveći rast kreditnog portfolija u visini od 17,8 posto, te pad stope učešća nekvalitetnih kredita u kreditnom portfoliju Banke u 2023.godini na 0,99 posto a što je jedan od bitnih pokazatelja stabilnog poslovanja i rezultat adekvatnog upravljanja rizicima.

Union banka d.d. Sarajevo je jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu čiji poslovni model nije usmjeren ka maksimiziranju dobiti, već je ista u funkciji razvoja i mogućnosti pružanja što povoljnijih uslova kreditiranja i bankarskih usluga putem kojih se doprinosi razvoju domaće privrede, stvaranju boljih uslova života za građane i jačanju pozicije jedne od vodećih servisnih banaka za javni sektor u Federaciji BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here