Sparkasse Banka objavila poziv za prijave za nagradu “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva 2024”

Sparkasse Banka objavila poziv za prijave za nagradu “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva 2024”. Ovogodišnji ciklus nagrade koju je Sparkasse Banka uspostavila u partnerstvu sa šest vodećih javnih Ekonomskih fakulteta iz cijele BiH otvoren je do 31.10.2024. godine. Mogu se nominovati visoko stručni radovi koji nude empirijski, istraživački ili analitički potkrijepljena rješenja za bilo koji od izazova ili bolje korištenje potencijala ekonomije i bankarstva u BiH. Poželjan je tematski fokus na cirkularnoj i zelenoj ekonomiji.

14

Ovo je treći ciklus nagrade “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva” koji je Sparkasse Banka uspostavila 2022. godine sa ciljem da se u sinergiji bankarske iakademske zajednice potiče pronalaženje novih naučnih rješenja za razvoj i ekonomski prosperitet BiH, a potom i da se ta rješenja promoviraju i uvezuju sa praksom.  

Program je u prethodnim godinama polučio nizom visoko-kvalitetnih tema i radova, a pet najboljih je publicirano u knjizi/Zborniku radova promoviranom početkom 2023. godine.

I ove godine, nagrada se realizira u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci, Bihaću i Sveučilišta u Mostaru. Najistaknutiji članovi akademske zajednice sa ovih fakulteta: prof. dr.sc. Željko Šain, prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan, prof. dr.sc. Dijana Vuković, prof. dr.sc. Igor Živko, prof. dr.sc. Dejan Mikerević i prof. dr.sc. Dženan Kulović, čine stručnu komisiju za ocjenu radova.

Svoje radove mogu prijaviti članovi akademske zajednice, magistranti ili doktoranti ekonomskih fakulteta, menadžeri kompanija u realnom i javnom sektoru, te stručnjaci, analitičari i istraživači iz oblasti ekonomije i bankarstva. Radovi trebaju minimalno zadovoljavati kriterije visoko stručnog rada i mogu biti izrađeni namjenski za ovaj program, a mogu se prijaviti i postojeći, publicirani naučno-istraživački radovi prilagođeni traženoj formi i obimu.

Autori tri najbolje ocijenjena rada će dobiti materijalne nagrade.

Sve detalje prijave i nagradnog programa pronađite na: Zlatno S

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here