Prosječna starost vozila u BiH 17 godina

U protekloj 2023. godini u Bosni i Hercegovini ukupno je registrovano/registrirano 1.233.783 drumskih/cestovnih vozila.

52
Sektor za organizaciju pomoći na cesti, preventivu, obrazovanje i inovativnost Bosanskohercegovačkog auto – moto kluba (BIHAMK) sistematski prikuplja dostupne podatake iz oblasti saobraćaja/prometa, koristeći pri tome sve relevantne izvore sa ciljem pravovremenog i detaljnog informisanja/informiranja javnosti.

Postojanje različitih institucija sa podijeljenom nadležnosti u oblasti bezbjednosti/sigurnosti drumskog/cestovnog saobraćaja/prometa otežava prikupljanje podataka, što svakako utiče na tačnost prezentiranih podataka. No, ipak cijenimo da unatoč mogućim nepreciznostima Informacija nudi značajne podatke za ukupno sagledavanje stanja bezbjednosti/sigurnosti drumskog/cestovnog saobraćaja/prometa u Bosni i Hercegovini.

2.1. BROJ REGISTROVANIH/REGISTRIRANIH DRUMSKIH/CESTOVNIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

U protekloj 2023. godini u Bosni i Hercegovini ukupno je registrovano/registrirano 1.233.783 drumskih/cestovnih vozila, što u odnosu na 2022. godinu (1.184.758 d/cv) predstavlja povećanje od 49.025 vozila, odnosno od 4,14%.

U tabeli 1. dati su uporedni podaci ukupnog broja registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih vozila po entitetima/distriktu za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu:

 

Ukupan broj registrovanih vozila za 2020.  Ukupan broj registrovanih vozila za 2021.  Ukupan broj registrovanih vozila za 2022.  Ukupan broj registrovanih vozila za 2023.  Razlika u broju registrovnih vozila u % 
Federacija BiH  671.108 690.600 707.521 740.101 4,61 %
Republika Srpska  401.412 423.965 438.352 453.719 3,51 %
Distrikt Brčko  36.191 38.178 38.885 39.963 2,77 %
Ukupno u BiH  1.108.711 1.152.743 1.184.758 1.233.783 4,14 

 

Iz tabele 1. vidljivo je da je dugogodišnji trend porasta broja registrovanih/registriranih vozila, koji je pojavom pandemije COVID-19 tokom 2020. godine zaustavljen uz značajno smanjenje broja registrovanih/registriranih vozila, nastavljen naredne dvije godine, a evo sada i 2023. godine, uz porast u odnosu na 2022. godinu od 4,14%.

Prema iznad navedenim podacima vidljivo je da je u Federaciji BiH ukupno registrovano/registrirano 740.101 drumskih/cestovnih motornih i priključnih vozila ili 59,99% od ukupnog broja registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih vozila na području BiH, u Republici Srpskoj 453.719 ili 36,77% od ukupnog broja registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih vozila na području BiH, dok je u Distriktu Brčko registrovano/registrirano ukupno 39.963 drumskih/cestovnih vozila ili 3,24% od ukupnog broja registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih vozila na području BiH.

Na dijagramu 1. dat je prikaz procentualnog udjela broja registrovanih/registriranih vozila po entitetima/distriktu u ukupnom broju registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih motornih i priključnih vozila u BiH za proteklu 2023. godinu.

 

vozila

 

U tabeli 2. prikazani su podaci o broju registrovanih/registriranih vozila po područjima i kategorijama vozila za 2023. godinu:

 

Putnička/osobna mv  Mopedi i motocikli  Autobusi Teretna vozila  Ostalo Ukupan broj za 2023. 
Federacija BiH  639.700 13.533 2.721  55.369 28.778 740.101
Republika Srpska  373.196 9.349  1.473  41.795 27.906 453.719
Distrikt Brčko  32.881 1.061  64  3.580  2.377  39.963
Ukupno u BiH  1.045.777 23.943 4.258  100.744 59.061 1.233.783

 

Tabela 2. Ukupan broj registrovanih/ registriranih motornih vozila po područjima i kategorijama za 2023. godinu

Posmatrajući podatke navedene u tabeli 3. vidljivo je da od ukupnog broja registrovanih/registriranih motornih i priključnih vozila najveći procenat zauzimaju putnička/osobna motorna vozila:

 

KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA  BROJ VOZILA  PROCENAT (%) 
Putnička/osobna vozila 1.045.777 84,76%
Mopedi i motocikli 23.943 1,94% 
Autobusi 4.258  0,35% 
Teretna vozila 100.744 8,17% 
Priključna vozila 42.286 3,43% 
Traktori 12.212 0,99% 
Radne mašine 2.012  0,16% 
Ostalo 2.551  0,12% 

 

Tabela 3. Broj registrovanih/registriranih vozila u 2023. godini prema kategorijama

 

vozila

 

Detaljan prikaz broja registrovanih/registriranih motornih i priključnih vozila po kategorijama i po kantonima/županijama u FBiH u 2023. godini dat je u tabeli 4.

KANTON Putnička/osobna mv  Mopedi i motocikli  Autobusi Teretna vozila  Ostalo Ukupno
KS 152.445 2.912 471 10.530 3.577 169.935
TK 129.191 2.646 639 10.260 7.229 149.965
ZDK 101.697 2.161 444 8.690 4.914 117.906
HNK 72.079 1.636 355 7.499 1.924 83.493
USK 58.197 1.429 225 3.815 4.213 67.879
SBK 62.506 1.234 367 5.976 3.524 73.607
ZHK 31.282 449 80 5.869 1.430 39.110
HBK/K10 16.012 333 85 1.532 828 18.790
PK 9.069 662 25 823 924 11.503
BPK 7.222 71 30 375 215 7.913 
UKUPNO FBiH  639.700 13.533 2.721  55.369 28.778 740.101

Nakon 2020. godine u kojoj je dugogodišnji trend porasta broja registrovanih/registriranih vozila zaustavljen u svim kantonima/županijama, ponovni rast nastavljen je naredne dvije godine, a sada i u 2023. godini. Ukoliko uporedimo podatke o registrovanim/registriranim motornim i priključnim vozilima po kantonima/županijama za 2022. i 2023. godinu uočićemo da je, 2023. godine došlo je do rasta broja registrovanih/registriranih vozila u odnosu na 2022. godinu.

Najveći porast broja vozila primjetan je u Zapadnohercegovačkom (5,36%), Tuzlanskom (5,35%) i Kantonu 10 (4,85%), dok je ukupan porast broj registrovanih/registriranih vozila iznosio 4,60%.

STAROSNA STRUKTURA DRUMSKIH/CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA 

Detaljnom analizom podataka uočeno je da su ekonomska kriza, kao i povećanje cijene polovnih automobila, te usporene procedure prozivodnje i isporuke novih automobila doprinijele povećanju prosječne starosti vozila u našoj zemlji. Prema dostupnim podacima o ukupnom broju registrovanih/registriranih motornih vozila može se zaključiti da prosječna starost motornih vozila u našoj zemlji iznosi 17 godina, što nam govori da je vozni park u Bosni i Hercegovini u odnosu na prošlu godinu nešto mlađi.

U sljedećoj tabeli dat je broj registrovanih/registriranih drumskih/cestovnih motornih vozila u Bosni i Hercegovini prema Euro standardima za 2023. godinu, prema kojem se takođe može procjeniti starosna struktura vozila:

 

Euro standard*  Godište vozila  Broj vozila u 

2022. 

godini

Broj vozila u 

2023. godini 

Procentualno učešće broja vozila prema Euro standardu u ukupnom broju reg. vozila u 2023. godini 
Konvencionalno vozilo Do 1991. 121.573 115.263 9,34%
Euro 1 Do 1992. 22.321 20.084 1,63%
Euro 2 Do 1996. 55.162 50.424 4,09%
Euro 3 Do 2000. 292.013 282.585 22,90%
Euro 4 Do 2005. 298.305 295.441 23,95%
Euro 5 Do 2009. 223.658 265.809 21,54%
Euro 6 Od 2009. 112.456 141.317 11,45%
EEV Od 2005. 1.536 1.739 0,14%
Nema podataka 24.505 61.121 4,95%
100,00%

 

BROJ REGISTROVANIH/REGISTRIRANIH NOVIH DRUMSKIH/CESTOVNIH VOZILA 

Tokom 2023. godine u Bosni i Hercegovini registrovano/registrirano je 17.096 novih drumskih/cestovnih vozila, od toga je 7.479 prodatih novih putničkih/osobnih vozila ili oko 43,75%, odnosno 8.574 putničkih i privrednih vozila1 što čini oko 50,15% od ukupnog broja prodatih novih vozila proizvedenih 2023 godine.

Od ukupnog broja registrovanih/registriranih motornih vozila u BIH 1,39 % su registrovana/registrirana nova vozila koja su kupljena od strane fizičkih ili pravnih lica u 2023. godini.

BRAND VOZILA  BROJ PRODATIH VOZILA 
Škoda 1.651 19,26%
Volkswagen 1.225 14,29%
Toyota 772 9,00%
Hyundai 568 6,62%
Renault 498 5,81%
Dacia 452 5,27%
Mercedes 379 4,42%
Citroen 347 4,05%
Suzuki 315 3,67%
Opel 289 3,37%
Audi 287 3,35%
Peugeot 286 3,34%
KIA 278 3,24%
BMW 277 3,23%
Volvo 182 2,12%
Fiat 126 1,47%
SEAT 125 1,46%
Porsche 89 1,04%
Cupra 76 0,89%
Ford 66 0,77%
Nissan 51 0,59%
Ostali (Mazda,Mitsubishi, Lexus, Honda, Lancia, Jeep, Mini,…) 235 2,74%
UKUPNO 8.574 100,00%

 

Posmatrajući učešće pojedinih brandova novih putničkih/osobnih i privrednih drumskih/cestovnih motornih vozila na bosanskohercegovačkim cestama, primjećujemo da je ove godine najprodavaniji brand Škoda sa prodatih 1.651 ili 19,26% od ukupnog broja prodatih novih putničkih i privrednih motornih vozila iza kojeg slijedi Volkswagen sa 1.225 ili 14,29% prodatih vozila, što znači da su ova dva brenda ostala na istim mjestima na ljestvici kao i prethodne godine. Toyota sa 772 prodatih vozila ili 9% od ukupnog broja prodatih novih putničkih i privrednih vozila zauzima treće mjesto.

“Upoređujući registrovana/registrirana vozila po starosnoj strukturi, odnosno prema Euro standardima možemo zaključiti da se kako starosna tako i ekološka struktura voznog parka u našoj zemlji mijenja i da na bosanskohercegovačkim cestama saobraća sve veći broj vozila sa višim Euro standardima, ali nažalost još uvijek ne istim intenzitetom kako raste ukupan broj vozila u našoj zemlji“, zaključeno je.

IZVORBihamk
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here