Realizacija kredita pravnih lica porasla je za 47 posto

Za 14 posto je ZIRAATBANK BH povećala ukupnu aktivu u posljednje dvije godine

ZIRAATBANK BH već četvrt stoljeća uspješno posluje u BiH, dajući svoj doprinos njenom razvoju u raznim segmentima. Općenito, ZIRAAT finansijska grupacija ima za cilj cijelom svijetu predstaviti svoju težnju za široko rasprostranjenom mrežom usluga kroz svoju viziju koja usmjerava finansijski sektor u Turskoj, oblikuje ekonomiju i daje prioritet zadovoljstvu klijenata.

Stoga, ZIRAATBANK BH, ima važnu ulogu u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine, te predstavlja najveći inozemni subsidijar ZIRAAT finansijske grupacije koja je kamen temeljac ekosistema turskog bankarstva i predstavnik tradicije duge 160 godina.

Mapa puta

Kao “prva banka sa stranim kapitalom” u Bosni i Hercegovini, u sektoru je bila prva po mnogo čemu, a bila je i važan izvor motivacije da i banke sa evropskim kapitalom ponude više i bolje u samom sektoru.

Banka, kojom od 2021. godine upravlja predsjednik Uprave Bülent Suer, djeluje i na nacionalnoj i globalnoj razini u skladu sa strategijama upravljanja oblikovanim iskustvom koje je predsjednik Uprave Suer stekao kako na pozicijama višeg menadžmenta u ZIRAAT BANCI Republike Turske, tako i na pozicijama koje je obavljao u većini inozemnih podružnica i subsidijara.

Optimizacija poslovanja

Banka je svoje ciljeve za 2024. odredila kao provedbu koraka „održivosti“ koji su bili uključeni u njenu misiju i viziju za 2023. godinu. U tom su kontekstu ubrzani napori da se proizvedu rješenja koja će osigurati ulaganja prvenstveno u digitalizaciju i optimizaciju procesa. Uz snažne i održive finansijske rezultate, cilj je da se ekološki i društveni faktori odraze na aktivnosti banke i mehanizme kreditiranja, u skladu s aktuelnim ekonomskim i društvenim potrebama i bankarskom strategijom koja poštuje ljude i okoliš.

Ciljeve ZIRAATBANK BH predsjednik Uprave ukratko obrazlaže na sljedeći način:

“Svoju mapu puta zacrtali smo tako da se temelji na dinamičnim timovima, digitaliziranim procesima, poslovnom modelu orijentiranom na inovacije i razvoj, brzom i kvalitetnom pristupu uslugama, visokoj razini zadovoljstva klijenata, te konceptu „održivosti“ koji nastaje kombinacijom svih ovih navedenih koncepata. Ovaj koncept postao je ključna riječ naše vizije budućnosti, koja predstavlja faze naših kreditnih procesa i snagu finansijskih izvještaja, te pogotovo zaštitu i izgradnju naše budućnosti. S obzirom na brzinu razvoja našeg sektora na univerzalnoj razini, svjesni važnosti praćenja nacionalne i međunarodne konjunkture u određivanju sektorske dinamike, vodstvo u implementaciji pionirskih praksi i dalje će biti neizostavan dio naše vizije“, kaže u razgovoru za Business magazine predsjednik Uprave ZIRAATBANK BH Bulent Suer.

Sa svojom snažnom strukturom kapitala i rastućim obimom aktivnosti sve od 1997. godine, Banka je odlučila otvoriti nove podružnice i isturene šaltere kako bi zadovoljila finansijske potrebe svih klijenata na 35 uslužnih tačaka u cijeloj zemlje, uz pristup koji stvara mogućnosti zapošljavanja kako unutar same banke, tako i u zemlji.

“U skladu s tim banka je u 2023. godini obogatila svoju mrežu poslovnica sa pet novih lokacija, pa su tako otvorene podružnice u mjestima Mostar/Rondo, Široki Brijeg, Doboj i Živinice, nakon kojih je sa pružanjem usluga počela i podružnica Ilijaš. Osnovna svrha ZIRAATBANK BH u širenju mreže poslovnica u digitaliziranom bankarskom sektoru jeste da u Bosni i Hercegovini rasprostrani koncept “turskog ZIRAATA“, lidera finansijskog sektora koji u Turskoj predstavlja duboko ukorijenjen brend velike vrijednosti, da sve grupe kupaca osjete banku koja je “uvijek s njima”, te da se postojećim i potencijalim klijentima ponudi najbolje iskustvo u skladu s univerzalnošću bankarstva,” pojašnjava predsjednik Suer viziju Banke na čijem je čelu.

Glavni cilj Banke, jeste igrati vodeću ulogu u jačanju komercijalnih veza sa Turskom i zemljama regiona

Glavni cilj Banke, koja bilježi snažan rast obima poslovanja, jeste igrati vodeću ulogu u jačanju komercijalnih veza prvenstveno s Turskom i zemljama u regiji i povećanju globalnih ulaganja osiguravanjem efikasne upotrebe resursa, a potom idući i dalje od finansijskih potreba svake grupe kupaca, ponuditi dinamične, inovativne i konkurentne prijedloge rješenja.

Dakako, i ZIRAATBANK BH prati najmodernije modele poslovanja, te je sama digitalizacija poslovanja imperativ za naredni period.

“Osim bankarskog poslovanja i prilagođavanja uslovima koji se brzo mijenjaju, razvoj aplikacija koje mogu biti vodeće u sektoru i dizajniranje proizvoda na osnovu analize promjena u ponašanju potrošača, glavni su izvori motivacije i entuzijazma tima. U skladu sa navedenim, Banka svoju viziju rasta prenosi u budućnost i s osjećajem odgovornosti nastavlja povećavati svoj doprinos ekonomiji zemlje”, kaže Suer.

U novembru je u opticaj puštena kreditna linija za privredu u iznosu od 7.550.000 KM uz djelimično subvencioniranu kamatnu stopu

ZIRAATBANK BH je u posljednje dvije godine ukupnu aktivu povećala za 14 posto, a realizacijom rasta kredita pravnih lica za 47 posto i kredita fizičkih lica za 28 posto, aktivno podržava ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i na taj način rast i stabilnost domaće ekonomije.

“Pružanjem rješenja usmjerenih na ekonomsku raznolikost zemlje kroz kreditne pakete za realni sektor, Banka također doprinosi ekonomskoj transformaciji zemlje različitim financijskim instrumentima osmišljenim za podršku rastu malog i srednjeg poduzetništva.

S tim ciljem je u novembru u opticaj puštena kreditna linija u iznosu od 7.550.000-KM uz djelimično subvencioniranu kamatnu stopu za mala i srednja preduzeća u Zeničko-Dobojskom Kantonu. ZIRAATBANK BH će na nivou cijele zemlje nastaviti biti partner u rješenjima za mala i srednja preduzeća kroz slične finansijske ponude,“ pojašnjava Bulent Suar aktivnosti Banke.

U 2023. godini ZIRAATBANK BH obogatila je svoju mrežu poslovnica sa pet novih lokacija, pa su tako otvorene podružnice u mjestima Mostar/Rondo, Široki Brijeg, Doboj i Živinice, nakon kojih je sa pružanjem usluga počela i podružnica Ilijaš.

Privlačni proizvodi

Banka, koja konkurentnim pristupom nudi aktivne i privlačne kreditne proizvode u okviru palete proizvoda za fizička lica, kroz tačnu analizu potreba potrošača, putem pojedinačnih kreditnih kampanja koje provodi, građane zemlje upoznaje s rješenjima finansiranja pod povoljnim uslovima.

Ko je Bulent SUER?

Bulent SuarPredsjednik Uprave Bulent Suer je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Unıverziteta u Ankari, jednom od najstarijih i najuspješnijih univerziteta u Turskoj, a svoj profesionalni poslovni život počeo je u ZIRAAT BANCI, glavnoj ekonomskoj sili zemlje.

Tokom svoje duge i uspješne karijere u ZIRAAT BANCI u kojoj je počeo raditi na poziciji revizora, obnašajući različite kritične pozicije dao je bitan doprinos grafici uspjeha banke. U ZIRAAT BANCI obavljao različite ključne funkcije kao što su direktor podružnice, direktor korporativne podružnice, direktor sektora, regionalni predsjednik i zamjenik generalnog direktora, a zahvaljujući svom bogatom iskustvu u finansijskom sektoru, liderskim sposobnostima i strateškoj viziji od 2021. godine je na poziciji predsjednika Uprave ZIRAATBANK BH d.d.

Pored pozicija koje je obnašao, odigrao je i važnu ulogu po pitanju korporativnog razvoja i upravljanja obavljajući visoke rukovodeće pozicije u različitim subsidijarima banke. Pa je tako, između ostalog, uspješno obavljao poziciju generalnog direktora i člana Upravnog odbora ZIRAAT investicijskog fonda za poduzetnički kapital, a tokom svoje karijere bio je i na pozicijama predsjednika Upravnog odbora društva ZIRAAT tehnologije, te predsjednika i člana Upravnog odbora ZIRAAT penzionog fonda.

Veoma uspješan bio je i na globalnim tržištima, preuzimajući niz važnih odgovornosti na međunarodnom nivou – pozicija privremenog predsjednika Upravnog odbora ZIRAAT Njemačka, te privremenog predsjednika i člana Upravnog odbora ZIRAAT Uzbekistan, koji su međunarodni subsidijari banke.

Bülent Suer je oženjen i otac jednog djeteta.

Banka svojim klijentima, reći će Suar, ulijeva osjećaj povjerenja u budućnost nudeći dugoročne prednosti fiksne/varijabilne kamatne stope u skladu sa zahtjevima konkurencije poduzimajući potrebne mjere na upravljanju rizicima uprkos promjenjivoj konjunkturi, a također poduzima i projekte usmjerene na stvaranje svijeta pogodnijeg za život budućim generacijama.

ZIRAATBANK BH koja kroz “zelene auto kredite” potiče korištenje električnih i hibridnih vozila, uskoro će u Bosni i Hercegovini predstaviti potpuno novi proizvod u skladu sa svojim ciljevima “ulaganja u budućnost i mlade”.

ZIRAATBANK BH vjeruje u promjene i transformaciju i neprestano ide naprijed.

“Nismo se zadovoljili samo time da bude prva banka koja je na bosanskohercegovačko tržište uvela kreditnu karticu, jedan od bankarskih proizvoda koji olakšava život klijenata fizičkih lica, već je i prva i jedina banka koja je implementirala aplikaciju “virtualne kreditne kartice” koja nudi sigurnu kupovinu na internetu. Naša Banka, nudi i prednost beskontaktnih transakcija uz inovativno rješenje Bankkart koje spaja dvije kartice na jednoj plastici, a u skoroj budućnosti pripremamo i mogućnost ‘naknadne podjele na rate’ za plaćanja izvršena kreditnom karticom”, najavljuje predsjednik Uprave Suar novine koje očekuju klijete u budućnosti.

Zapravo, ako bi se trebali sažeti ciljevi vezani za strategiju proizvoda, Suer će to efikasno pojasniti:

“Podrška koju pružamo proizvodnom sektoru, te malom i srednjem poduzetništvu nastavit će se povećavati. Uskoro ćemo lansirati novi proizvod koji smo osmislili kako bi pratio snove mladih. Kroz iskazivanje poštovanja prema prirodi, živim bićima i budućnosti nastavit ćemo stvarati proizvode i kampanje koje podržavaju zelenu energiju. Dat ćemo prednost ulaganjima u obnovljive izvore energije. Nastavit ćemo s osmišljavanjem ekoloških proizvoda koji će naš svijet učiniti ugodnijim za život budućim generacijama. Beskrajno vjerujemo u našu djecu, našu omladinu i ovu državu. Podržavamo građane Bosne i Hercegovine da svoju budućnost grade u ovoj zemlji uz mogućnosti zapošljavanja koje nastaju zahvaljujući investicijama kojima financijski doprinosimo.”

Bulent Suar
“Banka svojim klijentima ulijeva osjećaj povjerenja u budućnost”, govori Suar.

Na kraju, predsjednik Uprave ZIRAATBANK BH Bulent Suer ima i poruku:

“Svim čitateljima, saradnicima, klijentima i građanima Bosne i Hercegovine želim sretnu Novu godinu i puno godina koje će provesti u zdravlju i sreći”.

ZIRAATBANK BH koja kroz “zelene auto kredite” potiče korištenje električnih i hibridnih vozila, uskoro će u Bosni i Hercegovini predstaviti potpuno novi proizvod u skladu sa svojim ciljevima “ulaganja u budućnost i mlade”.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here