BH Telecom u četvrtak bira nove članove Nadzornog odbora, šest predloženih

BH Telecom Sarajevo obavještava o predloženim kandidatima za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ispred državnog kapitala.

47

Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 73.i (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, za dan 05.01.2023. godine na kojoj je predviđeno imenovanje članova Nadzornog odbora.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 274.hitnoj sjednici, održanoj 30.12.2022. godine, donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, V. broj: 1883/2022 i dostavila Prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora kojim je za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora. Predloženi kandidati su Fuad Cuplov, Almina Pilav, Zoran Marijanović, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimovič i Nedin Dedić.

Za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ispred privatnog kapitala, grupe dioničara sa preko 5 posto dionica s pravom glasa (mali dioničari) nije nominovan kandidat.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here