Javna zaduženost BiH krajem juna 12,175 milijardi KM  

Servis vanjskog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.

35

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2020. godine. Do 30. juna ove godine javna zaduženost BiH iznosila je 12, 175 milijardi KM, od čega je vanjski dug 8,664 milijardi KM (71,17 posto), dok je unutrašnji dug 3,510 milijardi KM (28,83 posto) od ukupne javne zaduženosti.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 35,5 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75 posto, Republika Srpska sa 48,24 posto  institucije BiH sa 0,47 posto i Brčko Distrikt BiH sa 0,54 posto.

U stanju vanjskog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 31,64 posto, Evropska investiciona banka sa 23,11 posto, Međunarodni monetarni fond sa 10,87 posto, Pariški klub sa 6,67posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 5,94 posto i Evroobveznica RS sa 3,79 posto, što predstavlja oko 82 posto ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here