Podrška nezaposlenim mladim osobama i ženama u pronalaženju posla

Projekat Svjetske banke pod nazivom „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje“ započeo je objavom javnog poziva za nezaposlene mlade osobe i žene da se prijave za podršku projekta. Projekat finansira Švedska ambasada, a implementira agencija Kolektiv.

37

Uz podršku Ambasade Švedske, pokrenut je novi projekat Svjetske banke za podršku dugoročno nezeposlenim osobama kao i osobama koje su bez posla ostale tokom pandemije koronavirusa. Projekat implementira privatna agencija za posredovanje pri zapošljavanju Kolektiv / MojPosao.ba. Javni poziv za potencijalne korisnike projekta otvoren je do 17. augusta 2020. godine  

Projekat Svjetske banke pod nazivom „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje“ započeo je objavom javnog poziva za nezaposlene mlade osobe i žene da se prijave za podršku projekta. Projekat finansira Švedska ambasada, a implementira agencija Kolektiv.

Projekat će nezaposlenim mladim osobama i ženama pružiti različite vrste podrške:

– Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja

– Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su npr. komunikacijske vještine; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika

– Obuku za ponuđeni posao

– Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl.

Savjetovanje je proces koji će  obavljati  savjetnici za zapošljavanje agencije Kolektiv, a u okviru kojeg će osobama biti pružena pomoć u definisanju individualnog plana zapošljavanja kao i pomoć prilikom realizacije tog plana što uključuje informisanje o otvorenim radnim mjestima, pomoć prilikom sastavljanja dokumenata za prijavu, pomoć prilikom prijave za posao, pripreme ze predstavljanje poslodavcu. Posredovanje pri zapošljavanju u okviru ovog projekta  je proces gdje se na osnovu profila nezaposlenih osoba sa jedne strane, i potražnje za radnicima sa druge druge strane, vrši spajanje osoba koje traže posao sa poslodavcem, a sa ciljem zapošljavanja.

Projekat je namijenjen osobama koje traže posao duže od 12 mjeseci, ali i osobama koje su ostale bez posla zbog pandemije koronavirusa, koje su registrovane na biroima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kako se radi o pilot projektu, postoji mogućnost proširenja projekta na druge lokacije i druge ciljane skupine u skladu sa rezultatima i potrebama tržišta rada.

Ostale uslove učešća u projektu kao i obrazac prijave za projekat korisnici mogu pronaći na portalu www.mojposao.ba odnosno putem  linka: https://www.mojposao.ba/zE-shurl

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here