ZA PRIVREMENO FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH ZA PERIOD JULI – SEPTEMBAR  241,5 MILIONA KM

Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

16

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2020. godine.

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. jula 2020. godine.

Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here