UPFBiH: Vladi i Parlamentu FBiH upućene inicijative i tekstovi 24 zakona kako bi se kroz partnerski odnos poboljšao poslovni ambijent

Predstavnicima medija predstavljena su i 24 nova zakona čije je tekstove pripremilo UPFBiH i uputilo Vladi FBiH, odnosno, Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnoj proceduri, kao i šest inicijativa ranije upućenih Vladi FBiH i oba doma Parlameta FBiH

88
Udruženje poslodavaca

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je na današnjoj konferenciji za novinare inicijativu upućenu Vladi Federacije BiH o održavanju tematske i zajedničke sjednice posvećene rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta, te tematske sjednice oba doma Parlamenta FBiH o istim temama.

Poboljšanje ambijenta

„Tematska i zajednička sjednica Vlade FBiH, odnosno, tematska sjednica oba doma Parlamenta FBiH posvećena rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta, bi omogućile predstavnicima nove izvršne i zakonodavne vlasti da dobiju kvalitetne i relevantne informacije koje im mogu biti od presudne koristi u izradi i donošenju zakonskih rješenja“,  naglasio je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Predstavnicima medija predstavljena su i 24 nova zakona čije je tekstove pripremilo UPFBiH i uputilo Vladi FBiH, odnosno, Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnoj proceduri, kao i šest inicijativa ranije upućenih Vladi FBiH i oba doma Parlameta FBiH, a koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.

„Ovih šest inicijativa smo ranije uputili političkim strankama, a sada smo ih dostavili Vladi i Parlamentu FBiH s ciljem da se omogući socijalnim partnerima učešće u izradi i donošenju svih zakona i podzakonskih akata koji su od interesa za poslodavce. Dostavili smo inicijative za izmjene i dopune Poslovnika Vlade FBiH, Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH kojima želimo osigurati da predstavnik poslodavaca učestvuje, bez prava odlučivanja, u iradi i donošenju zakona koji su interesu poslodavaca. Takoeđer smo dostavili primjedbe u formi amandmana na Prijedlog uredbe o procjeni uticaja propisa, inicijativu za izmjene i dopune Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH te zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH“, istaknuo je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

Udruženje poslodavacaUPFBiH uputilo je Vladi FBiH i Parlamentu FBiH 24 teksta izmjena i dopuna postojećih ili prijedloga novih zakona, sa zahtjevom da se razmatraju po hitnoj proceduri.
„Smatramo da bi usvajanje tekstova zakona koje smo dostavili Vladi i Parlamentu FBiH predstavljalo veliki korak u pravcu rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta“, kazao je Pandurević.

Hitne izmjene

Pet hitnih izmjena i dopuna zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018. odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom i cestovnom prometu. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna poslodavcima u FBiH bi u značajnoj mjeri bilo olakšano poslovanje, a ne bi dovelo u pitanje finansiranje budžeta i fondova. Iz UPFBiH su naveli da imaju obećanja da bi već na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH izmjene i dopune ovih zakona mogle biti razmatrane.

Među 19 prijedloga,  UPFBiH je pripremio novi tekst zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,  porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, porezu na dobit, racunovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima,  Zakona o privatizaciji,  Zakona o fiskalnim sistemima te izmjene Zakona o cestovnom prevozu.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here