Osnivanjem ABSL-a u BiH omogućava se zapošljavanje više od 3.500 radnika u outsourcing industriji

Asocijacija je ozvaničila početak svog rada u BiH nakon vrlo uspješnog djelovanja u Poljskoj, Češkoj, Rumuniji i Švicarskoj, gdje outsourcing industrija broji preko 500.000 zaposlenih samo na teritoriji Istočne Evrope

2960
Asocijacija Biznis Servis Lidera

Bosna i Hercegovina postaje regionalni centar za razvoj outsourcing industrije, a tome svjedoči i osnivanje licencirane „Asocijacije Biznis Servis Lidera“ u Sarajevu (ABSL), koja bilježi višegodišnje uspješno djelovanje širom Evrope. ABSL asocijacija ima za cilj zastupanje poslovnih interesa svih domaćih outsourcing kompanija, pružanje pomoći u vidu širenja obima poslovanja ovih kompanija na domaćem i inostranom tržištu, pronalasku novih klijenata, te poboljšanju poslovnog okruženja unutar ove industrije.

Asocijacija je ozvaničila početak svog rada u BiH nakon vrlo uspješnog djelovanja u Poljskoj, Češkoj, Rumuniji i Švicarskoj, gdje outsourcing industrija broji preko 500.000 zaposlenih samo na teritoriji Istočne Evrope.

Usporiti odlazak kvalifikovanih mladih ljudi iz BiH

Kroz svoje djelovanje, ABSL će u narednom periodu mapirati i privući nekoliko hiljada radnih mjesta u BiH, te time, doprinijeti smanjenju odliva radne snage sa već izgrađenom ekspertizom i poznavanjem stranih jezika. Uspostavljanje i promocija outsourcing industrije je jedina mogućnost da se kvalifikovana domaća radna snaga zadrži u matičnoj zemlji, radeći iz BiH u kompanijama čije je poslovanje bazirano na inostranim tržištima uz konkurentne uslove rada.

Generalni direktor ABSL asocijacije Erol Mujanović ističe:

„Naša misija je da se pravovremeno pozicioniramo na outsourcing tržištu, gdje desetine stranih kompanija trenutno traže novu destinaciju.  Razvojem i uspješnim radom ćemo pomoći u zadržavanju mlade radne snage, u pružanju konkurentnih uslova rada, mogućnosti za rad u poznatim kompanijama sa naprednim procesima, i u privlačenju investitora u servisnu industriju.“  Danas je putem outsourcinga moguće dislocirati sve poslovne funkcije i procese. „Posebna prilika su pojedineusluge za kompanije, kao što su:  računovodstveni servisi, fakturisanje, analitički poslovi, izvještavanje, IT procesi, komunikacija sa kupcima, naplata i potraživanje, tehnička podrška kupcima, dizajn, regrutacija i slično“.

BiH kao “druga adresa” vodećih svjetskih kompanija

Osnivač i član Upravnog odbora ABSL BiH Benjamin Kadić navodi:

„Želimo pokazati u praksi da je moguće otvoriti nova radna mjesta, omogućiti klijentima iz cijelog svijeta da koriste mogućnost angažovanja radne snage na bh. Tržištu, te otvoriti neke bolje prilike i uslove za generaciju koja dolazi. Poslovi koje privlačimo u BiH upravo odgovaraju važnoj ciljnoj skupini koja napušta zemlju, a to su mladi sa znanjem jednog ili više stranih jezika“.

Ideja za uspostavljanje asocijacije proizilazi od osnivača kompanije Storsen Benjamina Kadića i Tarika Altumbabića koji su temelje za uspostavljanje ABSL-a bazirali na 10-godišnjem iskustvu u outsourcing industriji te na osnovu studije izvodivosti za promociju outsourcing industrije u BiH, dok je upravljačku ulogu preuzeo Erol Mujanović.

Analize pokrenute inicijativom osnivača i partnera iz bh. dijaspore, pokazuju da Bosna i Hercegovina ima potencijal za nova ulaganja na polju outsourcinga u servisnoj industriji. Uz kvalitetnu institucionalnu podršku, uključivanje dijaspore i bolje upoznavanje javnosti sa prilikama koje ova vrsta poslovanja donosi, BiH može postati najbolja destinacija u Evropi za ‘drugu adresu’ kompanije – od pružanja usluga do prenosa proizvodnje.

Krajem marta je planirana promocija uloge i rada ABSL BiH u saradnji sa strateškim partnerima, osnivačima iz BiH i dijaspore, predstavnicima outsourcing industrije i drugim važnim akterima iz javnog, međunarodnog i diplomatskog sektora.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here