Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

Jedan od društvenih subjekata, koji godinama unazad, u okviru svojih aktivnosti, ukazuje na potrebu prilagođavanja sistema stručnog obrazovanja tržištu rada, je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

61
Safudin Čengić

Sadašnja slika obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, prije svega, ukazuje na činjenicu da obrazovanje kadrova nije usklađeno sa potrebama tržišta rada. Također, nastavni planovi i programi su neadekvatni pa učenici po završetku srednje stručne škole nemaju potrebna praktična znanja i iskustava. Sve navedeno, između ostalog, loše utiče na ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine.

Potrebe tržišta rada

Za potreban ekonomski rast i razvoj, na lokalnom i na nivou BiH, nužna je stalna saradnja, aktivna uključenost svih društvenih subjekata i njihova intenzivna međusobna komunikacija, kako bi se obrazovni sistem u našoj zemlji  unaprijedio i prilagodio potrebama tržišta rada, te stvorili povoljni radni uslovi, u kojima jača motivacija za rad, a time i očekivani ekonomski rast.

Jedan od društvenih subjekata, koji godinama unazad, u okviru svojih aktivnosti, ukazuje na potrebu prilagođavanja sistema stručnog obrazovanja tržištu rada, je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pa je, u skladu s tim, pokrenut Projekat  „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju“ u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS”, sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.

Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Dualno obrazovanje sa sobom donosi novinu, kojim se unapređuje kvalitet praktične nastave, na način da učenik teorijska znanja dobija u školi, a praktična znanja i vještina stiče u kompanijama, te će biti osposobljen za rad odmah nakon završenog školovanja.  Cilj projekta prvenstveno je pokazati da ponuđeni model obrazovanja realno može riješiti postojeći problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.

„Smatram da je dualno obrazovanje sistem koji će kompanijama obezbijediti kadrove koji mogu odgovoriti tržišnim uvjetima, odnosno, uposlenike koji posjeduju vještine i znanja kojima mogu odgovoriti zadacima koji se postavljaju pred njih prilikom dolaska u kompaniju“, kazao je direktor Centrotrans-eurolinesa Safudin Čengić.

Prema pilot Projektu već je 18 srednjoškolaca obavilo dvomjesečnu obuku u kompaniji Centrotrans.

Brojne prednosti

„Na osnovu Projekta, tokom čije ralizacije su učenici u  školi pohađali teoretski dio nastave, a praktični dio nastave u kompaniji Centrotrans, uvidjeli smo da se učenici nakon završene praktične nastave puno lakše snalaze u privrednim kolektivima. Nije im strano da dođu u kompaniju, suoče se sa poslom, ne boje se novog i nepoznatog, nauče dosta i puno su prihvatljiviji na tržištu rada“, kazao je direktor Srednjoškoloskog centra Vogošća Said Poljo.

Krucijalno pitanje je donošenje zakona o dualnom obrazovanju, što je u nadležnosti kantona,  odnosno, uspostavljanje legislative iz oblasti reforme srednjeg obrazovanja.

„Dugi niz godina poslodavci iz realnog sektora insistiraju na tome da se donese zakon o dualnom obrazovanju kojim će se obezbijediti adekvatno učešće kompanija u kreiranju nastavnog programa u srednjim školama. Mi na tome već radimo kroz razgovore sa predstavnicima srednjoškolskih centara i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo . Mislim da ćemo u narednom periodu doći do takvog rješenja, kroz koje ćemo zajednički kreirat nastavni program, odnosno, planirati takav program koji će osigurati da učenici provedu što više vremena u kompanijama“, istekao je Čengić.

Mladi koji se odluče nakon stečenog osnovnog obrazovanja za nastavak školovanja u srednjim stručnim školama sa dualnim sistemom, imat će brojne prednosti već tokom samog školovanja. Za početak, uz školsko teorijsko, stiču i zavidno praktično znanje u uspješnim kompanijama, uz finansijsku nadokandu, što je veliki korak naprijed u odnosu na materijalni status drugih srednjoškolaca.

To je, također, prestavlja dodatni motiv i podsticaj mladima, uz podršku njihovih roditelja za takvo profesionalno opredijeljenje. Takvi učenici najčešće u kompanijama u kojima su se obučavali, po završetku školovanja dobijaju stalno zaposlenje. Stoga, dualni sistem srednjeg stručnog obrazovanja osigurava sigurniju budućnost mladima.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here