Amir Softić, član Uprave Sparkasse Banku intervjuu za Business magazine govorio je o trendu rasta koji se nastavlja iz prethodne godine te naglasio važnost individualnog pristupa klijentima, kao i usklađivanja bankarskog sektora sa evropskim direktivama. Softić je istaknuo i uspostavljene snažne mehanizme upravljanja rizicima u ovoj banci, koja se prema svim pokazateljima aktive i adekvatnosti kapitala ubraja među najstabilnije banke na tržištu. Plasman subvencionirane kreditne linije za privrednike koju je Sparkasse Bank realizirala tokom 2017.godine, proglašen je za najbolji poslovni potez u toj godini.

BM: Kakvi su trenutni finansijski pokazatelji Banke te kako ocjenjujete poslovanje Sparkasse BiH u prvoj polovini 2018. godine? Prema vašem izvještaju za 2017., koliko je u prošloj godini plasirano kredita građanima, a koliko privredi?

SOFTIĆ: Sudeći prema nedavno objavljenom izvještaju o poslovanju za 2017. godinu, kao i internim pokazateljima za prvih pet mjeseci tekuće godine, mogu reći da se trend rasta iz prethodne godine nastavlja.

U protekloj godini bili smo izuzetno aktivni u segmentu kreditiranja te je kreditni portfolio banke povećan na 969 miliona KM, a aktiva na više od 1,3 milijarde KM. Kontinuitet u rastu ostvaren je i u segmentu stanovništva, čiji je volumen plasmana u 2017. godini bio 177 miliona KM, odnosno za 15 posto veći u odnosu na prethodnu, ali i privrede, prema kojoj su plasmani iznosili preko 466 miliona KM.

Prema svim pokazateljima aktive, kapitala i rezultata poslovanja u proteklih pet mjeseci 2018. godine, Sparkasse Bank je ojačala poziciju u odnosu na isti period u prethodnoj godini.

Stopa povrata na kapital iznosi 9,8 posto što je za 1,7 posto više u odnosu na isti period prošle godine, a prema podacima Centralne banke, rast naših ukupnih kredita u prvih pet mjeseci iznosi 3,7 posto i veći je od prosjeka rasta zabilježenog na nivou bankarskog sektora. U dijelu kreditiranja stanovništva imamo istu stopu rasta kao i u prošloj godini, dok je u dijelu kredita prema privredi zabilježen rast od 2,9 posto.

Kontinuirano smo fokusirani na unapređenje uslužnog modela. Insistiramo na individualnom pristupu klijentima te se trudimo prilagoditi ponudu bankarskih proizvoda i usluga potrebama ili situaciji svakog pojedinačnog klijenta.

BM: Veliki je broj inostranih banaka na našem tržištu i samim tim je konkurencija jaka. Kakva je pozicija Banke na bh. tržištu i šta činite na jačanju tržišne pozicije?

SOFTIĆ: Mi smo veoma zadovoljni pozicijom Sparkasse Bank na bh. tržištu. Iz godine u godinu rastemo i učvršćujemo svoju poziciju. Poziciju jačamo napornim radom i vjerom u naš tim i vjerom u naše klijente i ovu zemlju. Ako posmatramo sve makroekonomske pokazatelje u BiH može se činiti da je broj banaka prevelik za potrebe ovog tržišta. Naravno, sve zavisi od interesa investitora, tržišnog potencijala, mogućnosti bankarskih institucija da se prilagode zakonskoj regulativi, itd. Sve što činimo zadnjih deset godina na bh. tržištu ima snažnu podršku našeg vlasnika Steiermarkische Sparkasse koja sa svojom 200 godina dugom tradicijom pružanja visoko kvalitetnih bankarskih usluga u Austriji i Evropi svakako predstavlja uzor poslovanja koji mi slijedimo. Lično, smatram da se takvim pristupom i, naravno, jedinstvenim proizvodima izdvajamo od konkurencije.

BM: Kako ocjenjujete trenutno stanje u bankarsko-finansijskom sektoru u BiH i kako vidite njegov dalji razvoj?

SOFTIĆ: Bankarski sektor u BiH ima visok nivo sigurnosti i bez dvojbe je najsnažniji dio ekonomskog sistema u našoj zemlji.

Generalno, ključni faktor u kontinuiranom jačanju bankarskog sektora je njegovo usklađivanje sa evropskim direktivama, koje imaju za cilj da jačaju bankarski sektor, učine ga transparentnijim, ali i otpornijim na eventualne finansijske šokove.

Važno je napomenuti da je najveći izazov pred lokalnim bankama kako uskladiti svoje poslovanje sa donesenim odlukama entitetskih agencija koje se baziraju na Bazelu III, prvenstveno CRD IV direktivom i CRR uredbom. Ovi temelji u svom fokusu imaju za cilj jačanje otpornosti banaka na nepredviđene šokove kao i jačanje sposobnosti banaka da utiču na rast realne ekonomije i poslovnog ciklusa.

Da bi banke mogle da se u narednom periodu usklade sa ovim standardima nije dovoljno samo da se oni propišu, već je bitno shvatiti ideju, suštinu i implikacije ovih standarda na ukupan bankarski sektor. U tom smislu, banke u BiH će neminovno pretrpiti značajnu transformaciju, posebno u dijelu novih metodoloških okvira, procjene i kvantifikacije rizika, izračuna očekivanih gubitaka i u konačnici provjera nivoa internog kapitala. Sve ovo može dovesti određeni broj banaka u situaciju koja će zahtijevati optimizaciju rizikom ponderisane aktive ili čak jačanje kapitalne strukture.

BM: Koliko su povoljne vaše kamatne stope i kako u tom smislu osiguravate balans – omogućavate samooodrživost i pokrivate rizike?

SOFTIĆ: Sparkasse Bank ima uspostavljene snažne mehanizme upravljanja rizicima te se prema svim pokazateljima aktive i adekvatnosti kapitala ubraja među najstabilnije banke na tržištu. Neovisno na generalni pad kamatnih stopa, Banka je osigurala svoju stabilnost kako bi bila spremna pokriti sve neočekivane i očekivane gubitke. Ipak, ono što nas posebno raduje je pad od 1,20 posto stope nekvalitetnih kredita koji je zabilježen u 2017. godini. To je još jedan od pokazatelja stabilnosti naše banke. Udio nekvalitetnih kredita je u protekloj godini iznosio 8,50 posto što je znatno niže od tržišnog prosjeka, uz pokrivenost ukupnim rezervama od 102,20 posto. Ova činjenica pokazuje da nastavljamo vrlo pouzdano i odgovorno upravljati kreditnim rizicima. Stalno smo u kontaktu sa klijentima i pokušavamo iznaći obostrano najbolja rješenja. Vidite, plasman kredita ne osigurava se samo najnižom kamatnom stopom. Tu je cijeli niz elemenata koji se uzimaju u obzir, od vremena otplate, načina osiguranja kredita do reakcije banke u nekim, za klijenta, nepredviđenim okolnostima. Cijeli taj paket, uz već pomenuti vrlo individualni pristup svakom klijentu, rezultira situacijom u kojoj banka bilježi odlične poslovne rezultate.

BM: Kako privući nove klijente i zadržati postojeće, posebno dok je u fokusu promjena paradigme u bankarskom sektoru i sve većih izazova koje nameće IT sektor (FinTech kompanije)- koji su to noviteti u Sparkasse Bank ponudi za klijente?

SOFTIĆ: Osnovni izazov tradicionalnih banaka je u pronalaženju idealne ravnoteže između finansijske regulative i finansijskih inovacija, tj. između tržišne stabilnosti i efikasnosti. Digitalno bankarstvo je svakako veoma aktuelna tema u EU, a da bi kod nas zaživilo potrebno je nekoliko preduslova. To je prije svega regulativa. U ovom trenutku, realno, BiH nema regulatorni okvir koji bi u punom smislu podržao primjenu onih ideja i direktiva koje nam dolaze iz EU. Tako da će digitalizacija sektora zavisiti od brzine promjena regulatornog okvira i sposobnosti banaka da investiraju u nove tehnologije. Nove tehnologije sa sobom donose nove rizike, ali i nove mogućnosti. Intencija naše cijele grupacije je da bude lider u segmentu digitalizacije. Mi u Sparkasse Bank se svakako trudimo da idemo ukorak s vremenom i našim klijentima nudimo cijeli set usluga koje su inspirisane i vođene principom nove tehnologije, počevši od elektronskih izvoda, internet i mobilnog bankarstva, online aplikacija za kredite itd.

BM: Sparkasse Bank pokazala se kao društveno odgovorna finansijska institucija. Zbog čega je to bitno za jednu kompaniju?

SOFTIĆ: Prema našoj korporativnoj filozofiji, mi kao institucija možemo biti uspješni samo ako je i zajednica u kojoj poslujemo uspješna pa tako i usmjeravamo svoj angažman i podršku u sve one društvene sfere kojima je ona potrebna. Tokom 2017. finansijski je pomognut veliki broj društveno odgovornih projekata u oblastima sporta, socijalnog poduzetništva, edukacije i kulture, a taj trend se nastavlja i u ovoj godini.

U ovoj godini realizujemo i program Korak po korak koji predstavlja sveobuhvatni program  podrške za ekonomsko osnaživanje mladih pokrenut sa ciljem da otvara vrata finansijskih usluga za one klijente kojima su te usluge teško dostupne i kao takav predstavlja svojevrstan okvir za početak socijalnog bankarstva.

BM: Koji su planovi Sparkasse Bank za naredni period?

SOFTIĆ:Sparkasse Bank je opredijeljena na ulaganje u dugoročan i održiv rast u BiH. To praktično znači da ćemo nastaviti sa ulaganjima u infrastrukturu, kao i snažnom tržišnom aktivnošću koja uvijek ide ukorak s potrebama klijenata, kako u segmentu stanovništva, tako i privrede. Plasman subvencionirane kreditne linije za privrednike, realizirane tokom 2017.godine, proglašen je za najbolji poslovni potez u toj godini. Ove kreditne linije namijenjene su stimuliranju privrednika, daljnjem razvoju postojećih biznisa, jačanju investicija i kroz njih, otvaranju novih radnih mjesta. Iskustva sa ovim kreditnim linijama su više nego pozitivna. Do sada smo već plasirali više od  65 posto ukupnog iznosa odobrenih kreditnih linija. Naš pristup osigurava da tako ojačana, mala i srednja preduzeća i sama ulože u lokalnu zajednicu u kojoj posluju, kao i da kreiraju nova radna mjesta što predstavlja ključni faktor progresa cijelog društva. Možemo reći da se pozitivni uticaji inicirani od strane naše banke multipliciraju i indirektno utiču i na razvoj i jačanje lokalnih zajednica u kojima banka posluje.

Mi nastavljamo da vjerujemo u ovo tržište i u ove ljude, i stojimo kao stabilan partner svim klijentima BiH u njihovim poslovnim i životnim projektima.

 

 

 

 

PREKOMaja Hadžić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here