Općina Tešanj je rezidencija za investitore

Na listi Evropski gradovi i regije budućnosti 2024 američkog magazina Financial Times, Tešanj je rangiran na četvrto mjesto mikrogradova sa najboljom strategijom privlačenja direktnih stranih investicija. Šta je to što tešanjski koncept odnosa prema stranim ulagačima čini tako specifičnim i globalno konkurentnim, za Business Magazine objašnjava općinski načelnik Suad Huskić.

39

U ovogodišnjem specijalnom izvještaju fDi Intelligence, američki magazin Financial Times na listi Evropski gradovi i regije budućnosti 2024 svrstao je Tešanj na četvrto mjesto najperspektivnijih mikrogradova u Evropi prema kvalitetu strategije privlačenja direktnih stranih investicija. Čime je Tešanj, u kojem je početkom ove godine bilo registrirano 3056 poslovnih subjekata, sa 13.795 zaposlenih i godišnjim prometom od oko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka, zaslužio tako visoku poziciju među 117 gradova ocjenjivanih u toj kategoriji, u razgovoru za Business Magazine objašnjava općinski načelnik Suad Huskić.

Lokalna vlast aktivno radi na poboljšanju poslovne klime kroz olakšavanje administrativnih procedura, smanjenje birokratije i pružanje podrške investitorima

BM: Šta su glavne karakteristike tešanjske strategije privlačenja direktnih stranih investicija koje ga u tom kontekstu čine najperspektivnijim u regiji?

Moramo eliminisati sistemske manjkavosti, ukazuje Huskić

HUSKIĆ: U tešanjskoj strategiji privlačenja direktnih stranih investicija ističe se nekoliko ključnih karakteristika koje je čine izuzetno perspektivnom u regiji.
Geografski položaj – Tešanj se nalazi na strateškom geografskom položaju u srcu Bosne i Hercegovine, što ga čini pogodnim za investicije koje ciljaju na tržišta u ovom regionu, ali i za distribuciju proizvoda na širem području Balkana.
Razvijena infrastruktura – Grad ima dobro razvijenu infrastrukturu koja uključuje puteve, kao i pristup vazdušnom saobraćaju preko obližnjeg Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Radna snaga – Tešanj ima dostupnu radnu snagu sa različitim vještinama i obrazovanjem, što je atraktivno za kompanije koje traže kvalifikovanu radnu snagu po konkurentnim cijenama.
Podsticajna poslovna klima – lokalna vlast aktivno radi na poboljšanju poslovne klime kroz olakšavanje administrativnih procedura, smanjenje birokratije i pružanje podrške investitorima.
Industrijski potencijal – Tešanj ima raznoliku industrijsku bazu, uključujući sektore kao što su tekstilna industrija, metalurgija, drvna industrija i poljoprivredna proizvodnja. Ova raznolikost pruža mogućnosti za ulaganje u različite sektore.

Broj od 2.028 zaposlenih u samo šest kompanija koje imaju strani kapital, pokazuje ogroman uticaj koji strani investitori imaju na stvaranje radnih mjesta i podsticanje rasta u lokalnoj ekonomiji

BM: Kako izgledaju konkretni pokazatelji uspješnosti te strategije u smislu broja stranih investitora, ukupne vrijednosti njihovih ulaganja, broja otvorenih radnih mjesta…?

HUSKIĆ: FDI magazin servis za monitoring stranih direktnih investicija uglednog Financial Timesa za period 2014. / 2015. uvrstio je Tešanj. zajedno sa Žepčem i Teslićem. među deset najboljih regija za investiranje u jugoistočnoj Evropi. U uvjetima slobodnog tržišta, u Tešnju pozitivno posluju bosanskohercegovačke, ali i evropske i svjetske kompanije. Svi parametri razvoja (investicije, izvoz, promet, radna mjesta..) su potvrdili da je ta ocjena bila opravdana, s obzirom na činjenicu da je i 2024. godine Tešanj zauzeo visoko četvrto mjesto na FDI Intelligence listi evropskih gradova i regija budućnosti.
Broj od 2.028 zaposlenih u samo šest (među više od 20) kompanija koje imaju strani kapital, pokazuje ogroman uticaj koji strani investitori imaju na stvaranje radnih mjesta i podsticanje rasta u lokalnoj ekonomiji.
Osim što pružaju prilike za zapošljavanje, ove investicije često donose i nove tehnologije, poslovne prakse i mogućnosti za obuku i razvoj zaposlenika. To ukazuje na važnost otvorenosti prema stranim ulaganjima i potrebu za daljom promocijom investicionog okruženja koje privlači strane partnere.

BM: U kategoriji u kojoj je ocjenjivan Tešanj pobijedio je irski Limerik, prvenstveno zahvaljujući američkoj investiciji vrijednoj 630 miliona eura, što je iznos koji daleko nadmašuje ukupni godišnji priliv stranog kapitala u cijelu Bosnu i Hercegovinu – koje sistemske manjkavosti na državnom i entitetskom nivou je najnužnije eliminisati da bi tako velika direktna strana ulaganja bila moguća i u našoj zemlji?

HUSKIĆ: Direktna strana ulaganja su ključni faktor ekonomske stabilnosti i razvoja za svaku zemlju, uključujući i našu. Da bi se privukla takva ulaganja, potrebno je eliminisati određene sistemske manjkavosti na državnom i entitetskom nivou.
Evo nekoliko ključnih problema koje bi trebalo riješiti: pravna sigurnost – investitori zahtijevaju jasne i stabilne pravne okvire kako bi zaštitili svoje investicije, a nepostojanje dosljedne primjene zakona, dugotrajni pravni postupci i korupcija predstavljaju prepreku za investicije; administrativne prepreke – dugotrajniji procesi registracije, izdavanja dozvola i drugih administrativnih procedura otežavaju ulazak stranih investitora (potrebno je pojednostaviti te procedure); politička stabilnost – politička nestabilnost ili sukobi unutar zemlje mogu biti ozbiljna prepreka za strane investicije, jer investitori žele ulagati u zemlje koje imaju stabilnu političku situaciju i predvidljivu politiku; nedostatak infrastrukture – nedostatak adekvatne infrastrukture, uključujući željezničku, energetsku i digitalnu, može ograničiti potencijalne investicije (investicije u razvoj infrastrukture i poboljšanje postojeće infrastrukture mogu povećati atraktivnost zemlje za strane ulagače); nedostatak radne snage i obrazovanje – nedostatak kvalifikovane radne snage i neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada mogu biti prepreka za privlačenje investicija (investiranje u obrazovanje i obuku radne snage u skladu s potrebama tržišta rada može povećati konkurentnost zemlje); korupcija – korupcija je često prisutna u poslovnim transakcijama i može biti ozbiljna prepreka za strane investitore (borba protiv korupcije i jačanje institucija koje se bave sprečavanjem korupcije ključni su za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja).

BM: Koliku podršku na polju privlačenja stranih investicija Tešanj ima sa viših nivoa vlasti i koliko ste u tom kontekstu zadovoljni funkcioniranjem bh. ekonomske diplomatije – postoji li neki pozitivan primjer te vrste?

HUSKIĆ: Kada je riječ o podršci na polju privlačenja stranih investicija sa viših nivoa vlasti, ona se uglavnom zasniva na raznim mjerama, programima, pa i pogodnostima namjenjenim investitorima.
Na kantonalnom nivou postoje određeni programi subvecioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata. Na nviou FBiH postoje redovni programi sufinansiranja zapošljavanja.
Pored navedenog, na federalnom i državnom nivou postoje redovne mjere poreskih olakšica za investitore pod određenim uslovima.
Uprkos mogućim izazovima, mogu se pronaći primjeri uspješne saradnje između diplomatskih predstavništava BiH i stranih investitora u promociji investicijskih mogućnosti. Ti primjeri obično ukazuju na važnost koordinacije između različitih nivoa vlasti i institucija kako bi se osigurala podrška privlačenju stranih investicija.

Daljnja strategija privlačenja stranih investicija u Tešnju fokusirat će se na diversifikaciju ekonomije, poboljšanje poslovne klime, obrazovanje i obuku radne snage te jačanje institucionalnih kapaciteta

BM: Šta su trenutno najizvjesniji investicijski projekti na području Tešnja i u kojem smjeru će se dalje razvijati lokalna strategija privlačenja stranih investicija?

HUSKIĆ: Prostor općine Tešanj je rezidencija za domaće i inostrane investitore.
Domaće investicije su u značajnom porastu u posljednjem periodu. Značajni domaći investitori u posljednjih nekoliko godina sa prostora općine Tešanj su HIFA, AS, Madi, Inox Ajanović, Medena Commerce, Silk-Trade, Farex, Mann+Hummell…
Razvijena dugogodišnja industrijska kultura i izgrađeni poslovni odnosi sa vodećim svjetskim frmama u području autoindustrije pozicionirali su općinu Tešanj kao područje od posebnog interesa za inostrane investitore. Isporuka originalnih dijelova i opreme prema vodećim svjetskim proizvođačima u autoindustriji, koja traje duže od 40 godina, dovela je do potpuno logične naslonjenosti na moderne tehnologije i međunarodna tržišta.
Prisustvo poslovne infrastrukture i blizina autoceste Zagreb – Beograd, kao i izgradnja Koridora Vc, učinile su ovo područje posebno interesantnim za direktne inostrane investicije. Više od 20 direktnih inostranih investicija je prisutno u vodećim industrijskim sektorima općine Tešanj. U području autoindustrije tu su prisutne njemačke (Mann+Hummel BA) i nizozemske investicije (Hemtech).
Poseban interes za investiranje u općini Tešanj od strane holandskih investitora je iskazan u slučaju Lock Wood (proizvodnja namještaja).
Prerada tekstila i kože su područja u kojima su zabilježeni primjeri direktnih inostranih investicija od strane slovenačkog (Alpina Bromy) i italijanskog partnera (Socksmaker3).
Još jedna inostrana investicija porijeklom iz Njemačke je firma Koala Paintings, koja se bavi proizvodnjom igračaka.
Daljnja strategija privlačenja stranih investicija u Tešnju fokusirat će se na diversifikaciju ekonomije, poboljšanje poslovne klime, obrazovanje i obuku radne snage te jačanje institucionalnih kapaciteta. Lokalna vlasti će sigurno raditi na promociji Tešnja kao poželjne destinacije za ulaganje putem kampanja, olakšavanjem administrativnih procedura i pružanjem podrške investitorima.

Tri bh. gradića u Top 10

Među Top 10 evropskih mikrogradova sa najboljom strategijom privlačenja direktnih stranih investicija, Financial Times je osim Tešnja uvrstio još dva bosanskohercegovačka gradića – Kakanj (sedmo mjesto) i Gradišku (deveto mjesto).
Prema istom kriteriju, za najperspektivniji veliki evropski grad proglašen je Glasgow , dok je u kategoriji srednjih gradova tu titulu ponio Newcastle, a od malih gradova najbolju strategiju privčenja direktnih stranih ulaganja ima Cork City.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here