Počeo upis elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji ličnih dokumenata u našoj zemlji i pruža brojne pogodnosti građanima.

12
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) je od 1. juna ove godine konačno započela upisivanje elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana Bosne i Hercegovine.

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji ličnih dokumenata u našoj zemlji i pruža brojne pogodnosti građanima.

Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektronskih certifikata u lične karte postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali lične karte sa čipom, ali bez upisanih elektronskih certifikata.

Usklađivanje sa standardima Evropske unije

Naime, IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine definisana kao certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne I Hercegovine zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u oblasti identifikacionih dokumenata.

Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa standardima Evropske unije u oblasti digitalne identifikacije.

Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u evropske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija sa drugim državama članicama EU.

Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unapređenja usluga e-uprave.

IDDEEA BiH je, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, omogućila upisivanje elektronskih certifikata u lične karte bez dodatnih troškova za građane.

Ova usluga je besplatna, što je važno jer dodatni troškovi često mogu predstavljati barijeru za široku primjenu novih tehnologija.

Također, IDDEEA BiH je predložila Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini naknade za korištenje kvalifikovanog certifikata za digitalno potpisivanje u iznosu od 0 KM.

Ukoliko Vijeće ministara usvoji ovaj prijedlog, građani će moći koristiti sve prednosti i elektronskih certifikata za digitalno potpisivanje beznaknade za njihovo izdavanje.

Realizacija ovog projekta zahtijevala je značajnu podršku i saradnju sa različitim institucijama. U tom smislu, IDDEEA BiH je izrazila posebnu zahvalnost svim ministarstvima unutrašnjih poslova sa područja Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) i Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona (MUP BPK). Ove institucije su prve prepoznale značaj ovog poteza i pružile potrebnu podršku u njegovoj realizaciji.

Korak naprijed za BiH

Uvođenje elektronskih certifikata u lične karte predstavlja veliki korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu, doprinoseći ispunjenju i nekih od ciljeva UN-ovih Održivih razvojnih ciljeva (SDG 1 i SDG9) koji se odnose na dostupnost savremenih identifikacionih dokumenata i na inovacije I infrastrukturu.

Ovo će olakšati mnoge administrativne procese, omogućiti brži i sigurniji pristup različitim uslugama i povećati ukupnu efikasnost javne uprave.

Građani će moći koristiti svoje lične karte na način koji je u skladu sa savremenim digitalnim standardima, što će poboljšati kvalitet života i unaprijediti poslovne prilike, saopćeno je iz IDDEEA-e.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here