Za finansiranje projekata u prerađivačkoj industriji i obnovljivih izvora energije izdvojeno 14,3 miliona KM

Prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u privredi Bosne i Hercegovine.

22
solarna
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2024. godinu.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.300.000 KM.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su planirana Budžetom FBiH za 2024. godinu, te saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 12.3.2024. godine, kao i sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava.

Dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti za realizaciju projekta korištenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za sopstvene potrebe, te za ulaganje u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kako je navedeno u Programu, prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u privredi Bosne i Hercegovine.

Ona zapošljava najveći broj radnika, doprinosi razvoju BDP-a i pomaže u promociji BiH inostranstvu. Također, prerađivačka industrija još uvijek čini najveći dio cjelokupne industrije BiH.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje i razvoj privrede Federacije BiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva koji su usvojeni u strateškim dokumentima u FBiH. Također, cilj je poduprijeti i provođenje mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koji će u proizvodnim pogonima dovesti do povećanja energijske samostalnosti koja se ogleda kroz smanjenje potrošnje isporučene električne energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provođenja mjera, te smanjenja emisije gasova sa efektom staklene baste, kao i sigurnijeg snabdijevanja energijom.

Ovim programom se žele potaknuti privrednici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, te povećanje proizvodnih kapaciteta.

Očekivani efekti su i uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa, te razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti. Također, uspostavljanje sistema kvalitete, unapređenje energijske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, kao i povećanje konkurentnosti, te porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a obuhvataju oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Sredstva se mogu dodjeljivati i za refinansiranje prihvatljivih troškova koji su nastali najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Ova sredstva, nevedeno je između ostalog u Programu, se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here