NLB Banka Sarajevo i EFSE uspješno okončali projekat tehničke pomoći za unaprijeđenje ESG standarda za klijente

NLB Banka Sarajevo održala je svečanu ceremoniju dodjele certifikata za klijente koji u prošli ''Projekat tehničke pomoći za unapređenje ESG standarda''.

33

U sklopu ceremonije održan je i panel na temu iskustava klijenata i sudionika u projektu, te koristi za njihovo daljnje poslovanje.

NLB Banka d.d., Sarajevo i Evropski fond za jugoistočnu Evropu, Tehnička podrška (EFSE) u februaru prošle godine su potpisali ugovor o „Tehničkoj pomoći za poboljšanje ESG upravljanja“, s ciljem poboljšanja sposobnosti Banke da ispuni ESG zahtjeve i odgovori sve većim potrebama klijenata za usklađenost sa ESG-om.

„U skladu sa sve većim interesom klijenata za ESG usklađivanjima, 20 naših klijenata su kroz ovaj projekat dobili besplatne savjetodavne usluge iz ESG segmenta kako bi doprinijela unaprijeđenju održivog poslovanja i implementacije ESG procesa. Drago mi je da smo današnjom  ceremonijom simbolično obilježili uspjeh naših klijenata, ali i Banke i siguran sam da će stečena znanja biti od neizmjerne pomoći u budućem poslovanju. Naš cilj je da pratimo trendove i EU regulativu iz oblasti ESG rizika, da radimo na unaprijeđenju ESG procesa i vršimo obuku uposlenika i klijenata. Uvijek ističemo da  smo odlučni da ostavimo bolje tragove, nama i budućim generacijama“, istakao je Denis Hasanić, član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

Svrha projekta je bila poboljšati ESG upravljanje i doprinijeti strategiji održivosti unutar NLB Banke Sarajevo u skladu sa sve većim ESG zahtjevima svih sudionika. Specifični ciljevi projekta su bili pomoć NLB Banci da poboljša svoju sposobnost da ispuni sve veće ESG zahtjeve i unaprijedi znanje uposlenika, te poveća svijest o temi održivosti i zelenog kreditiranja fizičkih lica, kao i malih i srednjih preduzeća.

,,Poticanje društveno odgovornog i održivog razvoja ključno je za održivu tranziciju ekonomije koja je u Bosni i Hercegovini neophodna. Zaista nam je drago da je naš dugogodišnji partner NLB Banka d.d., Sarajevo prepoznala važnost navedenog i kroz ovaj projekat unaprijedila vlastite kapacitete i alate za upravljanje mnogim aspektima u području ESG-a. Pored toga, Banka je pružila i savjetovanje svojim klijentima koji se svakodnevno susreću sa izazovima tranzicije. Smatramo  da je ovaj projekat odlična platforma da EFSE tehnička pomoć proširi svoje područje djelovanja direktno ka privatnom sektoru, te pomogne da se održivost utka u misije i načine poslovanja kompanija“, rekla je Mejra Juzbašić Bajgorić, regionalni direktor Finance in Motion, investicijskog savjetnika za EFSE.

Kompanija Deloitte sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti je bila konsultant na projektu koji je trajao 12 mjeseci.

„Sarađivati sa EFSE i NLB Bankom u proteklom periodu za nas je predstavljalo veliko zadovoljstvo imajući u vidu njihovu snažnu inicijativu u promoviranju koncepta održivosti kroz svoje poslovanje i kroz partnerstva sa svojim klijentima. Bilo je posebno interesantno kroz program direktno raditi sa 20 SME kompanija u Bosni i Hercegovini koje su izrazile visoke ambicije i interesovanje za zelenu transformaciju svog poslovanja, naročito imajući u vidu da su neke od kompanija već uveliko implementirale određene ESG aktivnosti. Važno je istaći da postoji mnogo potencijala za ulaganja u održivu transformaciju bh. kompanija i da je važno da upravo kroz programe poput ovih motivišemo kompanije da iskoriste dostupnu finansijsku podršku za zelenu tranziciju. Zasigurno je da će u narednom periodu bh. kompanije nastaviti posvećivati pažnju integraciji ESG-a i ispunjenju novih nadolazećih očekivanja iz ove oblasti, kako bi zadržale i osigurale svoje mjesto na EU i drugim tržištima i radujemo se biti njihova podrška na tom putovanju”, rekao je Muhamed Semić, direktor Odjela za rizike u Deloitte d.o.o. Bosna i Hercegovina.

ESG je akronim od „Environmental, Social and Governance“, a fokusira na ispunjavanje ekoloških (E), društvenih (S) i standarda upravljanja (G), odnosno na ključna područja koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja pojedine kompanije ili investicije. NLB Banka d.d., Sarajevo kontinuirano stvara vrijednost i provodi jedan od najopsežnijih programa društvene odgovornosti u lokalnoj zajednici s ciljem unaprijeđenja kvaliteta života.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here