Za projekte općina i gradova 50 miliona KM iz budžeta Federacije BiH

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa.

66
Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu finansija u okviru “Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima” općinama i gradovima u iznosu od 50.000.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Radi se o projektima koji se odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, te finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada Federacije BiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje pomenutih projekata, a koji će sadržavati kriterije za dodjelu sredstava i bit će objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH i u dnevnim novinama.

Odlukom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH formirati Komisiju koja će vršiti pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata, zahtjeva i inicijativa, te na osnovu toga sačiniti prijedlog korisnika navedenih sredstava po kojem će Federalno ministarstvo finansija sačiniti prijedlog odluke i dostaviti ga Vladi na razmatranje. Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim općinama i gradovima, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Vlada je utvrdila i prijedlog teksta javnog poziva u kojem je navedeno da je opći cilj javnog poziva finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, a u svrhu poboljšanja kvaliteta života, te proizvodne, socijalne i demografske revitalizacije lokalnih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here