RS: Korist zakona o elektronskom novcu za domaće poljoprivrednike

Prema tvrdnjama, uvođenje novog zakona donosi prednosti za domaću poljoprivredu i suzbija zloupotrebu na internetu.

26

Zakonom o elektronskom novcu uređuju se pojam elektronskog novca, poslovi izdavanja elektronskog novca, izdavaoci, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja elektronskog novca, te zaštita prava i interesa imalaca elektronskog novca.

Ovaj zakon predstavlja regulatorni odgovor na pojavu savremenih finansijskih usluga na međunarodnom tržištu, s ciljem stvaranja pravnih preduslova za njihov razvoj na domaćem tržištu putem osnivanja i poslovanja društva za izdavanje elektronskog novca.

Prema ovom zakonu, kao i Zakonu o unutrašnjem platnom prometu, elektronski novac predstavlja digitalni ekvivalent gotovog novca, odnosno elektronski pohranjenu novčanu vrijednost koja se izdaje nakon prijema novčanih sredstava, a prihvata se kao sredstvo plaćanja od trećih lica.

Rudićeva je dodala da neiskorišteni iznos elektronskog novca predstavlja potraživanja njegovog imaoca prema izdavaocu.

Ona je napomenula da svaki oblik novčanih sredstava u elektronskom obliku nije elektronski novac, pa tako, na primjer, novčana sredstva klijenata na računima za plaćanje i štednim računima ne predstavljaju elektronski novac.

“Isto tako, određene forme poklon bonova, vaučera i slično, koji se mogu koristiti samo u ograničenoj mreži trgovaca, ne predstavljaju elektronski novac. Elektronski novac je, dakle, samo onaj digitalni zapis koji je opšteprihvaćeno sredstvo razmjene koje se koristi za plaćanje robe i usluga”, pojasnila je Rudićeva.

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srpske.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here