Finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.

21
Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije. U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10. U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. jula 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 7 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery kako slijedi:

Finalna lista odabranih prijava za finansiranje je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih i posebnih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Ocjena bazne godine Ocjena realnosti projekcije Ocjena ekonomske opravdanosti Odabrana prijava
AGROS DOO DA 225 20 DA DA DA
AGROKOSTIĆ DOO DA 185 20 DA DA DA
PERICA SAILOVIĆ DA 155 n/a Fizičko lice DA DA DA
SIMIĆ AGROLINE DOO DA 155 11 DA DA DA
FARMA ARSENIĆ DOO DA 155 16 DA DA DA
FARMA TUŠNICA DOO DA 140 13 DA DA DA
LAKS EKSPORT IMPORT DOO DA 115 20 DA DA DA

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje:

Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih i posebnih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Ocjena bazne godine Ocjena realnosti projekcije Ocjena ekonomske opravdanosti Odabrana prijava
1 „EKOMED“ zanatska radnja DA 235 18 DA NE NE
2 Eko- Eko Plast DA 185 14 NE NE NE
3 Nebojša Mitrović DA 180 Fizičko lice DA NE NE
4 „AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o. DA 155 20 DA NE NE
5 „ŠIPOVAC“ d.o.o. DA 150 16 NE NE NE
6 Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆ DA 145 11 DA NE NE
7 Poljoprivredna djelatnost Leovac DA 145 16 DA NE NE
8 Agropejin d.o.o. DA 140 20 NE NE NE
9 P.D ŽIVKOVIĆ-AGRO DA 130 14 NE NE NE
10 Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ DA 130 18 DA NE NE
11 Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“ DA 125 18 DA NE NE
12 „MONS-PRODUKT” d.o.o. DA 125 18 NE NE NE
13 Peradar d.o.o. DA 100 4 / / NE
14 Fruit prom doo NE / / / / NE
15 LIGNO-KOMERC d.o.o. NE / / / / NE
16 OR Domaća radinost KIKA NE / / / / NE
17 Samostalna pd Dukić NE / / / / NE
18 Obrt Farma “Durmiš”, vl. Durmiš Ređib NE / / / / NE
19 MABOG GUMANOVIC D.O.O. NE / / / / NE
20 Primus-agro d.o.o. NE / / / / NE
21 Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. Vidovice NE / / / / NE
22 Malucanović d.o.o. NE / / / / NE
23 POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆ NE / / / / NE
24 Arifagić Investment d.o.o. NE / / / / NE
25 AGRICOLA TRADE d.o.o. NE / / / / NE
26 Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka Lemeš NE / / / / NE
27 Agromix d.o.o. NE / / / / NE
28 LUG-MB d.o.o. NE / / / / NE
29 Laktal doo NE / / / / NE
30 Agromont NE / / / / NE
31 Farma “Baltić” NE / / / / NE
32 Ilija Ristić NE / / / / NE
33 Dragomir Đurović NE / / / / NE
34 Jusuf Palavra NE / / / / NE
35 Osman Kanurić NE / / / / NE
36 Marinko Merdžan NE / / / / NE
37 Željko Jovanović NE / / / / NE
38 Petar Vučkovac NE / / / / NE
39 Dragan Jokić NE / / / / NE
40 Zijad Smajić NE / / / / NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here