Seminar: Uticaj inflatornih kretanja na poslovanje banaka

"Rekordno visoka inflacija je trenutno jedna od najaktuelnijih globalnih tema."

85

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u ponedjeljak – 4 jula u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu „Uticaja inflatornih kretanja na poslovanje banaka i stres testiranje kako bi se predstavnici lokalnog bankarskog i finansijskog sektora upoznali sa trenutnim globalnim trendovima inflatornih kretanja te porazgovarali o njihovom budućem uticaju na poslovanje banaka u narednom periodu.

 

Seminaru je prisustvovalo 40 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, mikrokreditnih institucija, međunarodnih donatora i kompanija koje se bave upravljanjem potraživanjima. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte iz Hrvatske i BiH sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, međunarodne regulative, finansijskog izvještavanja, revizije, računovodstva, risk tehnologija i informacionih sigurnosti.

 

”Rekordno visoka inflacija je trenutno jedna od najaktuelnijih globalnih tema pa tako i u Bosni i Hercegovini.  Iako je još uvijek nepoznat intenzitet uticaja rasta inflacije na buduću ukupnu ekonomsku aktivnost, pomenuta inflatorna kretanja će zasigurno imati negativan uticaj na privredu i stanovništvo, a samim tim i na poslovanje banaka. Današnji seminar je bio odlična prilika za učesnike da se upoznaju sa posljednjim makroekonomskim kretanjima i projekcijama, da se upoznaju sa mogućim uticajima inflatornih šokova na privredu i stanovništvo, te da kroz praktični primjer testiranja otpornosti na stres uvide moguće tehnike identifikacije, mjerenja i ovladavanja rizikom.  Ono što je posebno zaključeno je da je neophodno da se kroz dijalog sa ključnim zainteresovanim stranama, utvrde i sprovedu neophodne mjere koje mogu olakšati prevazilaženje efekata nepovoljnih makroekonosmkih kretanja na cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine.“ izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

 

 „Pored programa edukacije kojeg naše Udruženje organizuje sa posebnim zadovoljstvom želimo najaviti drugi ciklus programa certifikacije rizik menadžera koji UPRMBiH planira organizovati u četvrtom kvartalu ove godine. Program certifikacije će biti organizovan u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP-om) pod nazivom Financial Risk and Regulation (FRR). Kroz ovu inicijativu naše Udruženje planira doprinijeti daljem razvoju BiH kao regionalnog centra za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera širom zemlje i regiona.” – izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

 

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here