Regionalni Challenge Fond nastavlja sa investicijama u obrazovne projekte

Objavljen Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti – prilika za konzorcije da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150.000 do 600.000 eura

89

Regionalni Challenge Fond (RCF), finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih, u ekonomijama Zapadnog Balkana, objavio je Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte kooperativnog obrazovanja i pozvao konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija da konkurišu za sredstva u visini od 150.000 do 600.000 eura po projektu, koja bi se koristila za investicije u opremu i infrastrukturu obrazovnih institucija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese.

Sredstva se dodjeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou, a njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) ukupno je izdvojilo 39 miliona eura delegiranih Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) da se podrže investicije u projekte sa prostora Zapadnog Balkana. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Komorskim investicionim forumom, uz podršku konsultanata za implementaciju programa.

RCF je sproveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selekcije 37 najuspješnijijh projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona eura u regionu Zapadnog Balkana.

Drugim pozivom RCF poziva konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija, koji nastoje da zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja i obuke da se prijave i tako:

  • doprinesu efikasnom rješavanju izazova koji se ogleda u nedostatku ljudskih resursa i strateški pristupe unapređenju kapaciteta,
  • poboljšaju zapošljivost polaznika/maturanata i njihovu integraciju u tržište rada,m
  • povećaju produktivnost i konkurentnost preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama.

Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022.godine. RCF prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana kao i iz svih ekonomskih sektora.

Izjave o zainteresovanosti mogu podnijeti konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja. Konzorciji treba da budu predvođeni institucijama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

Proces apliciranja za sredstva Regionalnog Challenge Fonda se odvija u dvije faze. Najprije konzorciji podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i cjelokupne prijedloge projekata i detaljne planove investicija.

Informativna sesija za Bosnu i Hercegovinu, tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja bit će održana u četvrtak, 17. marta od 14 sati Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem ovog linka: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kljI4Hs8RHOG1K2ja6PpEQ.

Dodatne informacije o Drugom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, uključujući i Vodič sa smjernicama za zainteresovane aplikante, dostupni su na stranici www.rcf-wb6.org.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here