Raspisan tender za idejni projekt brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša

Procijenjena vrijednost iznosi 3.500.000 KM

1491

Autoceste FBiH su objavile javni poziv za izradu idejnog projekta brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša-Republika Hrvatska, dužine oko 47 kilometara.

Početak dionice je u zoni graničnog prelaza Maljevac, a kraj na spoju trase brze ceste sa planiranom obilaznicom Bihaća.

Kako se navodi u projektnom zadatku, na dijelu ceste gdje su zahtijevniji geometrijski i saobraćajni elementi potrebno je provjeriti potrebu izgradnje dodatne trake za spora vozila. Idejni projekat je potrebno uraditi za puni profil brze ceste.

Unsko-sanski kanton je u 2021. godini u sklopu izrade prostornog plana PPUSK-a definisao zaštitni pojas (koridor) planirane brze ceste.

Izabrani projektant treba da ispita mogućnosti optimizacije odabrana trase na način da se dođe do smanjenja dužine objekata (mostovi i tuneli) i dobiju pouzdani podaci vezani za trasu i objekte na njoj.

Planirana brzina ceste je do 100 km/čas, a u pojedinim dijelovima do 80km/čas.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 3.500.000 KM dok je rok za pružanje usluga je osam mjeseci od dana dostavljanja zahtjeva za pružanje usluga od strane ovlaštenog predstavnika ugovornog organa. Također, planirano je provođenje postupka e-aukcije.

Ponude koje treba da važe najmanje 120 dana se primaju do 9. marta.

Podsjećamo u septembru 2021. prilikom prve posjete vršioca dužnosti direktora Autocesta Federacije BiH Elmedina Volodera Bihaću istaknuto je da će radovi na izgradnji ukupnog projekta zavisiti od novca.

“Izgradnja prve dionice od deset kilometara trebalo bi da počne 2022. godine i traje najviše dvije godine, a ukupan koridor četiri do šest godina. Preduvjet je na vrijeme osigurati projekt, dozvole, eksproprijacija i naravno finansijska sredstva”, naglasio je Voloder.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se, kako je kazao Voloder, na oko 500 miliona eura i “zavisi od mnogo faktora poput cijene materijala koje rastu”.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here