Način konverzije CHF kredita koji je predložen od strane UKK Švicarac i njihovog predsjednika Kemala Durakovića prihvatila je svega trećina aktivnih korisnika CHF kredita, klijenata Addiko Bank dd Sarajevo.

Samo 223 korisnika kredita stala su iza prijedloga Udruženja čime se i faktički pokazalo da većina korisnika CHF kredita ne podržava pravac djelovanja Udruženja, s obzirom da u ovom trenutku postoji 777 aktivnih kredita.

Iako je Addiko banka iskazala spremnost da prihvati prijedlog Udruženja za konverziju kredita, predsjednik UKK Švicarac Kemal Duraković, iz njemu poznatih razloga, nije upoznao korisnike kredita sa ovakvim stavom Banke, već je krenuo u blokade poslovnica, nastojeći tako sakriti neuspjeh i nedostatak podrške među korisnicima kredita.

Pitanje CHF kredita koje je Addiko banka naslijedila ulaskom na ovo tržište, moglo je biti okončano sporazumno već krajem godine. Nažalost, predsjednik Udruženja Švicarac, uprkos obećanjima, nije bio u stanju prikupiti podršku većine korisnika kredita sa valutnom klauzulom u CHF za vlastiti prijedlog. Napominjemo kako je više od 5.000 klijenata do sada prihvatilo dobrovoljnu konverziju koju je ponudila Addiko bank, a koja je podrazumijevala otpis 30 posto duga uz konverziju kredita prema kursu koji važi na dan sklapanja konverzije, te mogućnost otpisa i 50 posto posto duga za socijalno najugroženije klijente.

Iako smo u dopisu koji smo  31.10. 2017. poslali UKK Švicarac iskazali spremnost da produžimo rok za prikupljanje potpisa od aktivnih korisnika kredita, g. Duraković se odlučio sakriti naš dopis i krenuti u blokade poslovnica i neutemeljene optužbe na račun banke, nastojeći prikriti svoj neuspjeh u ovom procesu.

Izgovori da banka ne želi dogovor jednostavno nisu istiniti.

Predsjednik UKK Švicarac u svojim istupima svjesno prešućuje dopis koji mu je upućen od strane Banke 31.10. 2017. a u kome je navedeno da banka ne može nametati prijedlog Udruženja svim aktivnim korisnicima CHF kredita, jer ne želi odstupiti od principa dobrovoljnosti konverzije i jedinstvenog pristupa svim aktivnim klijentima, kao i u dosadašnjem periodu, te ga poziva da nastavi sa prikupljanjem potpisa radi obezbjeđenja većinske podrške prijedlogu Udruženja.

Pravdajući nezakonite blokade poslovnica, koje su tokom proteklog vikenda  rezultirale nasilnim ulaskom u poslovnicu Banke, iz UKK Švicarac navode kao jedan od razloga navodne deložacije koje banka preduzima protiv korisnika CHF kredita. Premda više od 480 aktivnih korisnika kredita nikako ne otplaćuje svoje kredite (neki čak i po nekoliko godina), Addiko banka dd Sarajevo nije ove godine realizovala nijednu deložaciju.

Tokom prethodnih blokada Udruženje je, zbog nedovoljne podrške korisnika CHF kredita, angažovalo i lica koja nisu nikada bili klijenti banke, predstavljajući ih kao navodne klijente. Predsjednik Udruženja Švicarac otišao je i korak dalje, objavljujući oglas za zanimanje “ometač rada banke”, čime je pokazao potpunu neozbiljnost, nekredibilnost ali i nemoć i nedostatak podrške korisnika za koje se navodno bori.

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here